KSK štartuje konzultácie novej regionálnej stratégie

2. mája začínajú v okresoch košického regiónu konzultácie aktualizovaného PHaSR Košického samosprávneho kraja.

Krátka správa: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) je rozhodujúcim strategickým  dokumentom na regionálnej úrovni. Povinnosť za jeho prípravu, spracovanie a realizovanie ukladá VÚC platný zákon o podpore regionálneho rozvoja.

Nedávno ukončili košičania práce na analytickej časti nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja pre programové obdobie 2007 – 2013, v ktorých sa venovali konkrétnym oblastiam regionálneho rozvoja, ktoré majú byť v aktuálnom programovom období podporované zo štrukturálnych fondov, ako to navrhuje Národný strategický referenčný rámec. Spracovateľskému kolektívu odborníkov z Úradu Košického samosprávneho kraja šéfuje zástupca riaditeľky úradu Ing. Imrich Fülöp.

6. kapitolu „Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja“ chcú autori novej stratégie rozvoja košickej župy konzultovať s predstaviteľmi miest a združení obcí, na štatutárnej i odbornej úrovni, aj za účasti poslancov Zastupiteľstva KSK. Vítané sú konštruktívne návrhy od ďalších sociálno-ekonomických partnerov i podnikateľskej sféry v rámci jednotlivých okresov.

Podľa informácií KSK je predbežný harmonogram pracovných stretnutí nasledovný:

  • Košice I. až IV.: 2.5.2007
  • Košice okolie: 4.5.2007
  • Rožňava:  9.5.2007
  • Michalovce: 11.5.2007
  • Sobrance: 15.5.2007
  • Gelnica: 17.5.2007
  • Spišská Nová Ves: 22.5.2007
  • Trebišov: 24.5.2007

Verejné pripomienkovanie strategického dokument zatiaľ ukončil len Bratislavský región.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA