Materské školy obnovené z eurofondov začínajú so šetrením nákladov už túto zimu

Väčšina obnovených budov bude spĺňať ultranízkoenergetický štandard.

V prvých materských školách obnovených vďaka európskej podpore spotrebujú podstatne menej energie už túto vykurovaciu sezónu. Uviedol to včera (6. novembra) Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

„V prvých materských školách obnovených vďaka európskej a štátnej podpore z Operačnému programu Kvalita životného prostredia spotrebujú podstatne menej energie už túto vykurovaciu sezónu. Celkovo bolo zatiaľ schválených 75 žiadostí obcí o príspevok na obnovu materských škôl, ďalšie projekty čakajú na hodnotenie,” priblížil.

Ovocie, zelenina a mlieko na slovenské školy za peniaze EÚ

Ultranízkoenergetický štandard

Žiadosti obcí a miest o podporu obnovy materských škôl za účelom zníženia energetickej náročnosti tvorili podľa Jurikoviča štvrtinu z takmer tristo schválených projektov v prvej výzve, ktorú administruje SIEA.

„Budovy neboli len zateplené. Vo väčšine prípadov sa vymieňajú aj okná, modernizuje sa osvetlenie, vykurovacie systémy a v mnohých chcú využívať aj obnoviteľné zdroje energie. Podmienkou bola systematická obnova a vhodné opatrenia museli navrhnúť energetickí audítori,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Väčšina z budov splní po obnove požiadavky na ultranízkoenergetický štandard a niektoré sa zaradia medzi budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Eurokomisár Navracsics: Vzdelávacia politika je ekonomikou zajtrajška

Príklady z Myjavy

Medzi obnovené budovy patria podľa Jurikoviča aj materské školy na Bradáčovej ulici a na ulici Hoštáky v Myjave. Na zásadnú obnovu piatich pavilónov využilo mesto nenávratný príspevok viac ako 1,2 milióna eur. Celkové oprávnené výdavky na projekt presiahli 1,3 milióna eur.

V rámci obnovy vymenili aj staré plynové kotly za tepelné čerpadlá, vďaka čomu sa zásadne znížia aj emisie CO2.

Podobne ako v ostatných škôlkach, aj v Myjave očakávajú, že sa po obnove zníži spotreba energie o viac ako 50 percent.

„Na reálne zníženie spotreby má vždy vplyv aj to, ako hospodárne budú energiu v budovách využívať. Koľko v skutočnosti ušetria, bude jasné až po prvom roku prevádzky,“ upozornila Gavorová.

Najlepší energetický startup chce preniesť ľudové vzory na solárne články

Vysoký záujem samospráv

Šancu získať významnú podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekty zamerané na významné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch mali okrem obcí a miest aj vyššie územné celky a po prvý raz aj subjekty ústrednej správy a verejnoprávne inštitúcie.

V Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, je na tento účel v aktuálnom programovom období určených viac ako 400 miliónov eur.

V prvej výzve bolo pre verejnoprávne inštitúcie a subjekty ústrednej správy, ako sú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a fondy, vyčlenených 40 miliónov eur.

Suma pre územnú samosprávu bola, aj na základe vysokého záujmu o podporu, zvýšená na 120 miliónov eur. Viaceré projekty z tejto výzvy sú už úspešne ukončené a viac ako 170 projektov sa realizuje.

Pomáha začínajúcim firmám v energetike: Ani dobrý produkt sa nepredáva sám

Vysoký záujem samospráv o podporu sa prejavil aj v druhej výzve s rovnakým zameraním, ktorá bola vyhlásená vo februári 2017. Z celkovej sumy 120 miliónov eur má byť polovica využitá pre projekty ústrednej správy a verejnoprávnych inštitúcií, druhá pre územnú samosprávu.

V oboch výzvach boli jednoznačne pripravenejšie obce, mestá a vyššie územné celky, ktoré majú s takýmito projektmi aj viac skúseností.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA