MVRR ide hodnotiť eurofondy za roky 2004-2006

15. marca 2007 usporiada MVRR konferenciu „Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 – 2006 s podtitulom „Skúsenosti minulosti pre rozvoj budúcnosti “.

Krátka správa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je Riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva a organizuje vo štvrtok, 15. marca 2007 konferenciu pod názvom Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 – 2006 „Skúsenosti minulosti pre rozvoj budúcnosti “

Počas konferencie odznejú príspevky popredných ministerských manažérov zodpovedných za jednotlivé programy. Ide o prvú konferenciu tohto druhu pre odborníkov, na ktorej sa globálne bude analyzovať stav implementácie operačných programov v práve ukončenom prvom a skrátenom programovom období 2004 – 2006. Počas tohto obdobia síce platí pravidlo n+2 a definitívne závery o historicky prvom čerpaní eurofondov SR bude Slovensko môcť zverejniť až po roku 2008.

Riešenie rómskej otázky bolo prioritou pre staré, ale aj pre nové programovanie. O tom kam a ako smerujú peniaze zo štrukturálnych fondov na rómske projekty bude referovať Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Trojica ministerstiev (MDPaT SR, MŹP SR a MVRR SR) zodpovedných za Operačných program Základná infraštruktúra predstavia pokrok vo využití eurofondov  na projekty dopravnej infraštruktúry, zlepšovania životného prostredia a do obnovy lokálnej infraštruktúry v regiónoch na miestnej úrovni . Ministerstvo hospodárstva bude posudzovať „rast konkurencieschopnosti SR vo väzbe na štrukturálne fondy“. Agrosektor predstaví situáciu v jednom z najúspešnejšie implementovaných sektorových operačných programoch zameraného na poľnohospodárstvo a vidiek. Ako prispievajú peniaze ESF k skvalitňovaniu ľudských zdrojov bude referovať ministerstvo práce.

Verejnosti bude predstavený aj Národný strategický referenčný rámec (NSRR) na nové programové obdobie 2007 – 2013 v definitívnej podobe, v akej o ňom SR už oficiálne rokuje od konca februára 2007 s Európskou komisiou.

Konferencia sa dotkne aj nedávno výrazne medializovanej témy postavenia samosprávnych krajov pri implementácii programov štrukturálnej pomoci, novej úlohy integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.

Program konferencie nájdete tu:

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA