MVRR odmieta Csákyho kritiku prípravy čerpania nových eurofondov

Pál Csáky, predseda opozičnej SMK, informoval, že Slovensku sa tento rok nepodarí čerpať žiadne peniaze z eurofondov 2007-2013. Ministerstvo výstavby vyjadruje počudovanie nad jeho tvrdením.

Krátka správa 

Portál Pravda.sk s odvolaním sa na zdroje ČTK informoval 17. mája, že Európska komisia podľa Pála Csákyho vrátila vláde na dopracovanie časť operačných programov. Podľa bývalého vicepremiéra pre európske záležitosti “v tomto roku nebudeme čerpať pravdepodobne ani jedno euro, z 11 operačných programoch nám EK vrátila sedem na dopracovanie.” Ide o programy pre oblasti informatizácie, konkurencieschopnosti, dopravy, životného prostredia, výskumu a vývoja, technickej asistencie a programu pre Bratislavský kraj.

S Csákyho vyjadrením nesúhlasí ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Podľa neho ide o mylnú interpretáciu aktuálneho vývoja, pretože EK v rámci vyjednávania o NSRR a operačných programoch vrátila SR všetkých 11 operačných programov, do ktorých sa zapracúvajú jej pripomienky. Nemenia sa finančné alokácie a v mnohých prípadoch ide o „doplňujúce informácie k zdôvodneniam niektorých prioritných osí a je pozitívne, že Komisia vzniesla už všetky námietky. Štandardne sa takto správa Brusel aj k ostatným členským krajinám predkladajúcim NSRR a programy”, reagoval pre EurActiv.sk hovorca ministerstva Miroslav Bátovský. “Očakávame, že Národný strategický a referenčný rámec – základný materiál o čerpaní fondov schváli Európska komisia do polovice roka, presne ako je to predpísané aj v usmerneniach a nariadeniach ohľadne štrukturálnych a Kohézneho fondu EÚ” dodal Bátovský.

Ak by aj Slovensko dokumenty doplnilo, zmluvu o čerpaní fondov by podľa Csákyho najskôr podpísalo v septembri. Až potom by sa mohli uverejniť výzvy na predkladanie projektov. “Neostane však už čas na ich vyhodnotenie,” cituje Csákyho ČTK.

Podľa Bátovského pri programoch, za ktoré zodpovedá MVRR (Bratislavký kraj, Technická pomoc a Regionálny operačný program), nevidí žiadne omeškanie, čo sa týka pripravovaných výziev na leto-jeseň 2007. Aj pri nižšom čerpaní krajina o peniaze nepríde, keďže ich spotrebu je možné presunúť do ďalších troch rokov, pripomenul Bátovský.

V čerpaní eurofondov na roky 2007 až 2013 podľa Csákyho najviac pokročilo Maďarsko, ktoré ukončilo rokovania s EK a už vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov. S Komisiou by sa v júni mali dohodnúť Poľsko a Česko, dodal šéf SMK.

Podľa údajov EK majú z okolitých krajín schválené NSRR Rakúsko , Maďarsko a Poľsko a jednanie s Bruselom skončilo 10 krajín EÚ-27. EurActiv.cz dnes informoval, že „5. mája boli Komisii zaslané prepracované verzie dokumentu podľa pripomienok EK. Jiří Čunek predpokladá, že finálna verzia NSRR bude hotová krátko po záverečnom rokovaní s Komisiou 25. mája a k jeho schváleniu dôjde ešte do konca mája.“

Slovensko v aktuálnom programovom období 2007-2013 bude čerpať prostredníctvom 11 operačných programov približne 11,5 mld. eur zo štrukturálnych a Kohézneho fondu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA