Na podnikateľov sa pri EÚ 2020 zabudlo

Prístup Európskej únie k inovačnej politike sa príliš zameriava na vedu a výskum, pričom podnikaniu venuje príliš málo pozornosti, zhodujú sa podnikatelia.

Stratégia Európa 2020 spravila z inovácií kľúčový bod, ktorý má EÚ napomôcť v jej ceste stať sa viac konkurencieschopnou. Plány na zverejnenie plánu ohľadne výskumu a inovácií na jeseň tohto roku si však vyslúžili paľbu kritiky.

Počas konferencie v Bruseli opísal bývalý belgický Podnikateľ roka Bart Van Coppenolle prístup Európskej komisie k inováciám ako „úplne zlý“. Tento zakladateľ belgickej hardvérovej spoločnosti Metris povedal, že nádejní vynálezcovia sú tiež skeptickí voči inovačnej politike EÚ.

„Inovácie sú o podnikaní, nie o výskume a vývoji, ako sa domnieva Komisie. My už máme vynikajúcich vedcov. Nie je to vždy o vynaliezaní nových technológií, ale o integrovaní už existujúcich,“ povedal Van Coppenolle.

Kritika sa nevyhla ani času, ktorý je potrebný na uchádzanie sa o fondy EÚ a vysokej miere zamietnutí financovania projektov pre žiadosti zo strany malých a stredných podnikov. Piet Verhoeve z high- tech komunikačnej spoločnosti Televic povedal, že miestne zdroje financovania sú často oveľa atraktívnejšou možnosťou pre menšie firmy ako eurofondy.

„Rozdiel je, že keď sa uchádzam o financie z miestneho úradu, moja žiadosť si môže vyžadovať modifikáciu alebo prepísanie, kým ju schvália. Keď ale pošlem žiadosť EÚ, jednoducho ju zamietnu,“ vysvetľuje Verhoeve.

Karen Wilson z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zároveň vyzvala, aby sa v Európe pozmenili zákony o bankrote, ktoré by dali malým a stredným podnikom lepšiu šancu začať odznova a pomohli im prekonať „strach z neúspechu“.

Predstavitelia Komisie obhajovali snahy EÚ o motivovanie podnikateľov a poukázali napríklad na možnosť absolvovať program Erazmus pre podnikateľov, či na snahu EÚ podnietiť cezhraničné investície odstránením bariér pri podnikaní.

Podnikatelia však dodali, že hlavná bariéra úspechu má psychologický ráz.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA