Nadregionálna spolupráca Viedne, Bratislavy a Trnavy

Cieľom je spolupráca v oblasti politiky trhu práce medzi Viedňou, Bratislavským a Trnavským krajom

Na záverečnej konferencii v rámci projektu Nadregionálna stratégia zamestnanosti, ktorá sa konala 4. mája 2006 vo Viedni, sa zúčastnil poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a predseda komisie regionálnej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva BSK Peter Flaškár. Projekt v rámci programu Európskej únie Interreg III A bol iniciatívou magistrátu mesta Viedeň a viedenského fondu na podporu zamestnanosti WAFF.

Hlavným cieľom nadregionálnej stratégie zamestnanosti je rozvoj spolupráce v oblasti politiky trhu práce medzi Viedňou, Bratislavským a Trnavským krajom. Z konkrétnych aktivít možno spomenúť výmenu študentov odborných škôl so zameraním na strojárstvo, vzájomná výmenná prax pre odborných pracovníkov a učiteľov z oblasti elektro a spracovania kovov (vrátane automobilov), bilaterálne stretnutie expertov zaoberajúcich sa pracovnou integráciou zdravotne ťažko postihnutých občanov a pod.


Partnermi projektu na slovenskej strane boli Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Bratislavská regionálna komora SOPK, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Konfederácia odborových zväzov SR.


Na základe dobrých skúseností pri realizácii projektu predložil v r. 2005 Bratislavský samosprávny kraj tzv. zrkadlový projekt, ktorý bol schválený a boli už aj realizované 2 workshopy na tému Štrukturálne fondy v službách zamestnanosti, resp. Rizikové skupiny. Projekt bude trvať 2 roky.


Obidva projekty sa realizujú v rámci iniciatívy politických predstaviteľov regiónov a miest Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rakúska, tzv. CENTROPE.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA