Najvyšší euroúradník zo SR v regionálnej politike

Katarína Mathernová postupuje na pozíciu zástupkyne generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku. Tým sa obsadzuje najvyššia profesionálna pozícia, ktorá bola pre Slovensko vyčlenená v rámci európskych inštitúcií.

Krátka správa:

Európska komisia vymenovala 18. júla 2007 Katarínu Mathernovú za zástupkyňu generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku (DG REGIO). Šéfovať bude trom politickým riaditeľstvám a koordinácii vzťahov s ostatnými generálnymi riaditeľstvami Komisie, ako aj s príslušnými orgánmi v členských štátoch a regiónoch.

Ako informoval Roman Schönwiesner zo Zastúpenia EK na Slovensku, Katarína Mathernová prevezme úlohy v oblasti kohéznej politiky EÚ a bude dbať o to, aby politika vychádzala z racionálnych hospodárskych analýz a hodnotení, riešila problémy, ktoré prinesie budúcnosť, a naďalej sa riadila prioritami Lisabonskej agendy.

K. Mathernová pochádza zo Slovenska a v rokoch 2005 – 2007 pracovala v Bruseli ako riaditeľka najväčšieho geografického riaditeľstva na regionálnej politike (REGIO.F). To dohliada na využívanie prostriedkov z EFRD a Kohézneho fondu a spravuje ročný rozpočet vo výške viac ako 13 miliárd eur pre osem európskych krajín: Belgicko, Českú republiku, Estónsko, Fínsko, Írsko, LuxemburskoŠpanielsko.

Pred pôsobením v Komisii pracovala vo Svetovej banke, bola poradkyňou podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša a ako právnička vo viacerých medzinárodných právnických firmách v Londýne (Shearman & Sterling) a vo Washingtone (Wilmer, Cutler & Pickering). V rokoch 2000 – 2001 sa angažovala v Inštitúte Otvorenej spoločnosti a v German Marshal Fund.

Absolvovala právo na Univerzite Komenského a na právnickej fakulte University of Michigane. Píše a publikuje v európskych a amerických periodikách na témy federalizmu, štrukturálnych a inštitucionálnych reforiem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA