Nástroj európskeho susedstva a partnerstva Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

Spoločný operačný program slúži na prehĺbenie spolupráce medzi regiónmi zo štyroch krajín.

Cieľom tohto spoločného operačného programu je prehĺbenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi zúčastnenými regiónmi pri rešpektovaní zásad a princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Program je Nástrojom európskeho susedstva a partnerstva (ENPI). Ako spoločný operačný program je výsledkom spoločného plánovacieho úsilia štyroch zúčastnených krajín. Program sa zameriava na zabezpečenie rámca pre aktivity, ktoré povedú k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a zúčastnených členských štátov zdieľajúcich spoločnú hranicu.

Geografické smerovanie pomoci:

Programové územie sa nachádza na maďarskoslovenskorumunsko-ukrajinskej hranici a zahŕňa územné jednotky:

 • Maďarsko: Szabolcs – Szatmár – Bereg a Borsod – Abaúj – Zemplén
 • Slovensko: Košický kraj a Prešovský kraj
 • Rumunsko: Maramures, Satu Mare a Suceava
 • Ukrajina: Zakarpatska, Ivano – Frankivska a Chernivetska

Suceava a Chernivetska sú pričlenené na základe špeciálnych pravidiel.

Priority

 • Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj. Cieľom je lepšia výmena poznatkov a ich vzájomného zdieľania a podpora spoločného rozvoja. Podpora sa zameria na harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu a podporu väčšieho rozvoja MSP a podnikania.
 • Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia. Cieľom je zníženie rizík poškodenia životného prostredia a zlepšenie kvality ovzdušia, vody, pôdy a lesov. Podpora sa teda zameria na ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov a pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy).
 • Priorita 3: Efektívna hranica. Cieľom je vyššia účinnosť riadenia na ukrajinskej hranici. Podpora sa zameria na zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenie pre zabezpečovanie kontroly na hraniciach
 • Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľudom. Cieľom je vyššia účinnosť verejných služieb a zlepšenie vzájomného porozumenia.

Spoločenstvo financuje tento program sumou 68 640 123 eur, celkové finančné zdroje sú naplánované vo výške 74 817 734 eur.

Spoločným riadiacim orgánom je:

 • National Development Agency
 • Pozsonyi út 56
 • 1133 Budapešť
 • Maďarsko

Pobočka STS v SR:

 • Košický samosprávny kraj
 • Námestie Maratónu mieru 1
 • 042 66 Košice
 • Tel. +421 55 726 81 11
 • Fax +421 55 726 81 49
 • E-mail: vuc@kosice.regionet.sk

Národný orgán v SR:

 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Prievozská 2/B
 • 825 25 Bratislava 26
 • E-mail: infoservis@build.gov.sk

V utorok na budúci týždeň prinesieme informácie o Programe Stredná Európa 2007-2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA