Nový ekonomický rebríček krajín Únie

Eurostat zverejnil výkonnosť ekonomiky členov novej EÚ-27 v roku 2004, vedie Luxembursko, posledné je Bulharsko.

Krátka správa

Štatistický úrad Európskeho spoločenstva má hlavne za úlohu poskytovať Európskej únii vysoko kvalitný štatistický informačný servis, pre ktorý používa jednotné pravidlá na zhromažďovanie štatistických údajov z národných štatistických inštitútov členských štátov. Tento proces a ich nasledujúca konsolidácia a harmonizácia si vyžaduje určitý čas, a preto je v niektorých zverejneniach v omeškaní aj dvoch rokov. 

Medzištátne porovnanie hrubého domáceho produktu vyjadreného paritou kúpnej sily, pričom EÚ-27 predstavuje 100%, odzrkadľuje naďalej veľký rozdiel medzi starými a novými členskými krajinami Únie. Z nováčikov sa najlepšie darí Cypru, Slovinsku a Českej republike, ktoré sa najviac približujú priemeru EÚ, pričom všetci už predstihli Portugalsko. Cyprus predstihol už aj Grécko a dosahuje viac ako 91% priemeru HDP celej Únie. Poľsko s necelými 51% priemeru EÚ-27 sa ocitlo na štvrtej priečke ekonomicky najmenej výkonných krajín EÚ. Predbieha ho Litva, Estónsko, Slovenská republika, Maďarsko i Malta.

V čele najvyspelejších krajín je trojica Luxembursko, Írsko a Holandsko, ktorých HDP na obyvateľa je viac ako 130% priemeru EÚ, pričom prvé Luxembursko ho dosahuje na úrovni 251%.

Ako pre EurActiv potvrdil Ivan Okáli z Ekonomického ústavu SAV, niektoré údaje Eurostatu nezodpovedajú aktuálnemu vývoju v ekonomikách regiónu. Napríklad sa to týka krajín V4. Tu došlo napríklad u Slovenska k veľmi dynamickému hospodárskemu rastu a výraznému posilňovaniu meny v rokoch 2005 – 2006, a preto je možné očakávať oveľa väčšie približovanie sa výkonov slovenského i maďarského hospodárstva, dokonca i to, že SR môže maďarskú ekonomiku predbehnúť.

Eurostat: Poradie krajín od najnižšieho po najvyššie HDP na obyvateľa v PKS v rámci EÚ-27 (2004)

HDP v krajinách EÚ v roku 2004
členská krajina EÚ
HDP krajiny  (mil. eur) HDP na obyvateľa, v eur HDP v mil. v PKS HDP na obyvateľa, v PKS HDP na obyvateľa, v PKS v %, EÚ-27=100
BULHARSKO 19 595 2 518 55 510 7 134 33,2
RUMUNSKO 60 818 2 806 
158 230 7 301 34
LOTYŠSKO 11 157 4 824 22 608 9 775 45,5
POĽSKO 203 952 5 342 416 484 10 908 50,7
LITVA  18 126  5 275 37 732 10 981 51,1
ESTÓNSKO 9 375 6 914 16 242 11 978 55,7
SLOVENSKO 33 863 6 291 65 644 12 196 56,7
MAĎARSKO 82 303 8 143 138 986 13 751 64
MALTA 4 367 10 885 6 414 15 988 74,4
PORTUGALSKO 143 478 13 662 168 936 16 086 74,8
ČESKÁ REPUBLIKA  87 205  8 544 165 059 16 171 75,2
SLOVINSKO 26 232 13 134 35 791 17 920 83,3
GRÉCKO 168 417 15 222 201 864 18 245 84,8
CYPRUS 12 701 17 168 14 536 19 648 91,4
ŠPANIELSKO 840 106 19 678 924 629 21 658 100,7
TALIANSKO 1 388 870 23 874 1 343 554 23 095 107,4
FRÁNCÚZSKO 1 659 020 26 619 1 504 876 24 146 112,3
FÍNSKO 151 935 29 066 129 816 24 834 115,5
NEMECKO 2 207 200 26 754 2 054 543 24 903 115,8
ŠVÉDSKO 281 124 31 257 232 632 25 865 120,3
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 1 733 603 28 974 1 582 935 26 455 123
BELGICKO 289 509 27 792 278 748 26 759 124,4
DÁNSKO 196 158 36 305 144 648 26 772 124,5
RAKÚSKO   235 819 28 847 226 163 27 666 128,7
HOLANDSKO 489 854 30 097 454 847 27 946 130
ÍRSKO 147 569 36 354 123 456 30 414 141,4
LUXEMBURSKO 26 996 59 554 24 468 53 978

251

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA