Otváracia konferencia programu Maďarsko – Slovensko

V Budapešti sa bude konať otváracia konferencia Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-13.

Konferencia sa bude konať 27. novembra 2008 v budapeštianskom hoteli Petneházy Club Hotel. Organizujú ju spolu Národná rozvojová agentúra Maďarska, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Spoločný technický sekretariát Programu.

Na konferencii budú v niekoľkých blokoch predstavené možnosti cezhraničnej spolupráce, program a jeho priority na 2007-13, ako aj už zverejnená prvá výzva. Účastníci sa majú vopred registrovať, keďže počet je obmedzený.

Hlavným cieľom Programu je posilnenie spoločenskej a hospodárskej spolupráce prihraničných regiónov prostredníctvom umožnenia získania nenávratného finančného príspevku pre potenciálnych žiadateľov vo výške 176 miliónov EUR zo zdrojov ERDF. 

Prvá výzva Programu bola zverejnená 15. októbra 2008, v rámci ktorej žiadatelia z 5 slovenských samosprávnych krajov, 7 maďarských žúp a hlavného mesta Budapešť majú možnosť získať 63 miliónov EUR zo zdrojov ERDF. V programovom období 2007-2013 budú môcť získať nenávratný finančný príspevok len projekty, ktoré jednoznačne preukážu cezhraničný dopad.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA