PPP majú sťažený prístup k regionálnych fondom EÚ

Národné vlády zadržiavajú prístup k regionálnym fondom z Európskej únie tým miestnym úradom, ktoré spolupracujú so súkromnými dodávateľmi na zákazkách v oblasti dopravy, odpadových a vodohospodárskych služieb. Tvrdí to skupina E3PO, ktorá propaguje verejno-súkromné partnerstvá (PPP).

Predseda E3PO Jean-Pierre Tardieu povedal, že spoločnosti poskytujúce verejnú dopravu, odpadové a vodohospodárske služby rovnako ako budovanie a prevádzkovanie nemocníc a letísk strácajú kontrakty za niekoľko miliónov eur.

„E3PO dostalo od svojich členov informácie o procedurálnych ťažkostiach pri alokovaní štrukturálnych fondov úradom, ktoré mali záujem o súkromného operátora,“ povedal a poznamenal, že Komisia prisľúbila, že si celú vec preštuduje. EK vydala správu k PPP v novembri 2009.

„Je v záujme členských štátov a občanov EÚ, aby sa štrukturálne fondy alokovali výhradne na základe sledovaných cieľov, transparentným spôsobom a bez diskriminácie založenej na základe toho, či je operátor z verejného alebo súkromného sektoru, povedal Tardieu.

Dodal tiež, že PPP sa postupne stávajú čoraz bežnejšou súčasťou dodania verejných služieb, keďže vlády sa snažia v súčasnosti zdieľať s nimi riziko financovania veľkých projektov.

Rovnako ako pri výstavbe ciest a sanitačných zariadení by mohol súkromný sektor zohrávať väčšiu úlohu pri prevádzkovaní centier starostlivosti o dieťa či väzníc, povedal.

Tardieu odmieta tvrdenia kritikov modelu verejno-súkromného partnerstva, ktorí tvrdia, že zapojenie súkromného sektora je drahý účtovnícky „trik“, ktorý verejné úrady používajú, aby udržali svoju súvahu bez strát.

Podľa neho ide o „zjednodušenú karikatúru PPP“ a dodáva, že moderné partnerstvo medzi spoločnosťami a verejnými úradmi sa vyvinulo v niečo viac ako len subdodávateľstvo či outsourcovanie.

„PPP sú skutočným spolutvorcom verejných služieb určených občanom, v ktorých verejné úrady a operujúce spoločnosti zohrávajú odlišné a doplnkové úlohy. Verejný úrad sa rozhodne, deleguje a kontroluje, spoločnosť implementuje, berie na seba riziko prirodzené akejkoľvek ekonomickej aktivite,“ povedal Tardieu.

Zdôraznil tiež, že financovanie je len jedna stránka PPP projektov a takéto dohody sú príťažlivé aj preto, že svoje služby a zákazky plnia načas a medziach stanoveného rozpočtu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA