Pracovné stretnutie predsedov VÚC v Košiciach

8 predsedov vyšších územných celkov sa 23.2. zídu na dvojdňovom pracovnom stretnutí centre východného Slovenska.

Dňa 23. a 24. februára sa v Košiciach uskutoční prvé spoločné pracovné stretnutie predsedov vyšších územných celkov v novom volebnom období. Meeting zorganizoval predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Predsedovia sa budú zaoberať možnosťou založenia Združenia V8, ako dobrovoľného, záujmového, na štáte a politických stranách nezávislého združenia predsedov ôsmich samosprávnych krajov. „Po štyroch rokoch fungovania druhého stupňa samosprávy sa ukázalo, že potrebujeme spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov, samozrejme pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia a aktívneho ovplyvňovania rozvoja samosprávnych funkcií. Pri spoločných stretnutiach sme dospeli k poznaniu, že treba zjednocovať vzájomný postup pri vykonávaní zverených kompetencií. Potrebujeme vytvoriť silnejší jednotný tlak a stať sa rešpektovanou autoritou aj pri navrhovaní riešení našich problémov vo vzťahu k národnej rade, vláde, ministerstvám a ďalším vecne príslušným orgánom,“ zdôvodnil potrebu inštitucionalizovania združenia Zdenko Trebuľa.

Na programe rokovania bude aj problematika mechanizmu implementačného modelu pre využitie pomoci z fondov EU v programovacom období 2007 – 2013, financovanie výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, financovanie rekonštrukcií komunikácií vo vlastníctve samosprávnych krajov, perspektíva zakladania archívov samosprávnych krajov a realizácia Open days v Bruseli v dňoch 24. apríla – 7. mája 2006.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA