Praktické rady ako na eurofondy

Komisia včera zverejnila praktickú príručku s radami, ako získať financovanie z európskych fondov. Zatiaľ je dostupná v angličtine, postupne budú zverejňované aj jej preklady.

Praktický sprievodca možnosťami financovania EÚ pre výskum a inovácie“ obsahuje rady, ako získať financovanie projektov zo 7. Rámcového programu pre výskum a vývoj, Rámcového programu konkurencieschopnosť a inovácie, štrukturálnych fondov i Kohézneho fondu.

Popisuje jednotlivé nástroje financovania, potenciálnym žiadateľom pomáha vybrať najvhodnejší program a ukazuje, ako je možné kombinovať rozličné zdroje financovania projektov.

Príručka bola vypracovaná na základe záverov Oznámenia Európskej komisie „Konkurencieschopné európske regióny prostredníctvom výskumu a inovácií“, prijatého v auguste 2007. Je dostupná na oficiálnom portáli 7. rámcového programu pre výskum a vývoj, zatiaľ v anglickom jazyku ale čoskoro pribudnú aj preklady do ďalších oficiálnych jazykov Únie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA