Predsedníctvo VIPA zasadalo v Sebechleboch

Členovia predsedníctva Vidieckeho parlamentu sa stretli na zasadnutí v Sebechleboch, kde rokovali o budovaní kapací potrebných na rozvoj vidieka.

Po členskej schôdzi OZ Vidiecky parlament sa v dňoch 28. a 29. apríla 2006 v obci Sebechleby (okr. Krupina) zišlo na svojom prvom zasadnutí predsedníctvo vidieckeho parlamentu v novom zložení. Jeho úvod vyplnilo slávnostné otvorenie Sviatkov vidieka – série vidieckych podujatí prezentujúcich ľudovú kultúru, zvyky a remeslá.

Nové predsedníctvo VIPA si ako svoj cieľ na najbližšie obdobie stanovilo obhajovať záujmy vidieka a sieťovanie vidieckych iniciatív s cieľom ich spájania a posilňovania hlasu vidieku, ktorý zaniká v spleti iných spoločenských a ekonomických záujmov. Chce tiež pokračovať v budovaní kapacít potrebných na rozvoj vidieka.

Predsedníctvo VIPA vyjadruje počudovanie nad rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR poveriť prípravou európskej vidieckej siete inú organizáciou než je Vidiecky parlament, pretože Vidiecky parlament už niekoľko rokov funkciu vidieckej siete na Slovensku spĺňa.

Predsedníctvo Vidieckeho parlamentu vyzýva politické strany, ktoré sa zúčastňujú júnových parlamentných volieb, aby nezabúdali na to, že na vidieku žije takmer polovica obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí majú právo na rovnako kvalitný život ako obyvatelia mestských oblastí. Regionálny rozvoj by mal preto patriť medzi kľúčové priority všetkých hlavných predstviteľov budúcej vlády.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA