Prezentácia regiónov na Dňoch Slovenska v Bruseli

Od 24. apríla do 12. mája potrvajú Dni Slovenska v Bruseli pri príležitosti druhého výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO a prvého výročia otvorenia Domu slovenských regiónov v Bruseli

 

Krátka správa

Hlavným cieľom projektu „Dni Slovenska v Bruseli“ je prostredníctvom odborných a kultúrnych podujatí predstaviť rozvoj a významný potenciál Slovenska a jeho regiónov. Projekt má zároveň prispieť k získaniu pozornosti európskych inštitúcií, zastúpení a partnerov v kľúčovom období programovania štrukturálnych fondov na roky 2007 – 2013.

Z tohto dôvodu medzinárodná konferencia “Slovenské regióny – ich perspektívy, možnosti a potenciál pre rast a zamestnanosť – súčasný stav” ponúka možnosť pre účastníkov priamo diskutovať s predstaviteľmi Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky a slovenských regiónov o rozvojových zámeroch a potenciáloch slovenských krajov. Ide o fórum, na ktorom bude možné nájsť perspektívnych partnerov pre spoluprácu na budúcich projektoch. Konferencia o potenciáli rozvoja ôsmich regiónov Slovenska je organizovaná v spolupráci s Výborom regiónov a uskutoční sa 25. apríla vo Výbore regiónov. Po podujatí bude slávnostne otvorená výstava umeleckých diel „Slovenské umenie z regiónov.“

Počas Dní Slovenska v Bruseli sa uskutoční prezentácia slovenskej kultúry. Vystúpia hudobné a tanečné formácie, výtvarné diela vystavia autori z regiónov, krajinu a jej obyvateľov priblíži výstava fotografií a ukážky z produkcie slovenských filmov. K atrakciám bude patriť oblečenie známej bruselskej sošky chlapčeka Manneken Pis do slovenského regionálneho kroja.

Sériu podujatí slávnostne otvoril 24. apríla koncert opernej speváčky Adriany Kučerovej a predstavenie baletu Štátneho divadla v Košiciach. Nasledujúce hudobné vystúpenia predvedú mladí umelci z regiónov – jazzová speváčka Zuzana Vlčeková, gitarista Roman Mečiar a slovenské kapelové kvarteto JORS.

Spoznať Slovensko a jeho regióny aj cez gastronomické špeciality mohli návštevníci troch informačných stánkoch, ktoré boli od 25. do 27. apríla sídlach najvýznamnejších európskych inštitúcií Výboru regiónov, Rady EÚ a Európskej komisie.

Dni Slovenska v Bruseli pripravil Dom slovenských regiónov, v ktorom má zastúpenie všetkých osem samosprávnych krajov. Na podujatí participujú Výbor regiónov; Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ; Zastupiteľský úrad SR pri Belgickom kráľovstve; Stála delegácia SR pri NATO; Ministerstvo kultúry SR, slovenskí poslanci Európskeho parlamentu, podpredseda vlády SR Pál Csáky a člen Európskej komisie Ján Figeľ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA