Program cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007-2013

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí.

Hlavným cieľom je vybudovanie sociálne a environmentálne atraktívneho regiónu na slovensko-rakúskej so živými ekonomikami.

Program sa vzťahuje na regióny pri rakúsko-slovenskej hranici v oboch krajinách. Na Slovensku je to Bratislavský a Trnavský kraj.

Prioritné osi

 • Os 1: Znalostný región a ekonomická súťaživosť. Cieľom je vybudovanie cezhraničnej ekonomiky, založenej na kultúrnom dedičstve a sociálnej inklúzii.
 • Os 2: Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj. Cieľom je rozvoj prirodzenej atraktivity regiónu, založenej na environmentálnej udržateľnosti, jeho infraštruktúry a prístupnosti.
 • Os 3: Technická pomoc. Riedenie programu, monitoring, hodnotenie, publicita, kontrola a finančný manažment.

Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, príspevok z neho je 59 906 355 eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 73 438 143 eur.

Riadiacim orgánom je:

 • Úrad viedenskej krajinskej vlády
 • MA 27 Wirtschaftsentwicklung
 • Schlesingerplatz 2-4
 • 1080 Viedeň
 • Rakúsko

Regionálne orgány v SR:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Oddelenie teritoriálnej spolupráce
 • Sabinovská 16
 • 820 05 Bratislava
 • Tel. +421 2 48 26 46 17
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Oddelenie metodiky a riadenia
 • Odbor fondov EÚ
 • Starohájska 10
 • 917 01 Trnava
 • Tel. +421 33 593 33 73

V utorok na budúci týždeň budeme informovať o Operačnom programe cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika 2007-2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA