Rakúsky veľvyslanec rokoval s predsedom BBSK

Martin Bolldorf - veľvyslanec Rakúska na Slovensku prišiel do Banskej Bystrice na stretnutie s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Milanom Murgašom

Cieľom krátkej pracovnej návštevy rakúskeho veľvyslanca Martina Bolldorfa a špeciálneho atašé Rainera Bierbaumera na ÚBBSK bolo načrtnutie možností vzájomnej spolupráce. Ako uviedol predseda BBSK Milan Murgaš, samosprávny kraj poskytuje široké spektrum spolupráce v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry ale najmä v hospodárskej oblasti. Uvítal by však väčšiu zaangažovanosť rakúskych firiem pri rozvoji BBSK, ktorý ponúka lokality na niekoľko priemyselných parkov.
Rakúsko má bohaté skúsenosti s Európskou úniou. Milan Murgaš by v nadväznosti aj na tieto skúsenosti privítal spoluvytváranie projektov pre čerpanie fondov z EÚ a zároveň rakúskeho veľvyslanca požiadal o sprostredkovanie týchto informácií na príslušných miestach.
Martin Bolldorf zase poukázal okrem investorov, ktorí už pôsobia v tomto regióne, aj na ďalšie oblasti spolupráce – kultúru a to vytváraním partnerstiev cez stredné školy. Zdôraznil bezpečnosť spoločnej Európy, pripravenosť záchytných bodov pre azylantov v krajoch a načrtol aj spoluprácu v oblasti manažmentu zdravotníctva.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA