Regionálna politika stále aktuálna v Parlamente

Do Parlamentu sa dostávajú tri iniciatívne správy z oblasti regionálnej politiky: o politike bývania, maximalizácii dopadov kohéznej politiky a posilnení inovatívnych kapacít Únie.

Krátka správa

Na ostatnom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu Parlament prerokovával správu o dôsledkoch budúcich rozšírení na účinnosť kohéznej politiky nmeeckého poslanca Markusa Piepera. Výbor REGI na miniplenárku prichádza s ďalšími troma správami.

  • Politika bývania

Nedostatok cenovo dostupného a slušného bývania ovplyvňuje životy európskych občanov. Iniciatívna správa talianskeho poslanca Alfonsa Andriu (ALDE, IT) požaduje, aby sa financie z fondov EÚ na bývania poskytovali ako novým, tak aj starým členským krajinám.

  • Maximalizácia dopadov kohéznej politiky

Iniciatívna správa poslankyne Franciscy Pleguezuelos Aguilar (PES, ES) odporúča, ako maximalizovať hospodársky a sociálny dopad kohéznej politiky Únie v jej všetkých regiónoch. Vzhľadom na to, že kohézna politika má tvoriť najväčšiu rozpočtovú položku EÚ sa správa zameriava na plánované prehodnocovanie rozpočtu EÚ, ktoré sa má uskutočniť v rokoch 2008-2009.

  • Ako zvyšovať inovačnú kapacitu EÚ

Iniciatívna správa poľského poslanca Mieczyslawa Edmunda Janowského z Podakarpckieho vojvodstva (UEN, PL) sa venuje inovačným kapacitám EÚ. Tento cieľ je možné dosiahnuť poskytovaním rovnakého prístupu ku vzdelaniu na všetkých úrovniach; zabezpečením prístupu k vedeckým, hospodárskym, právnym, kultúrnym a administratívnym informáciám prostredníctvom veľmi lacného či dokonca bezplatného internetu; a posilňovaním cezhraničnej akademickej a obchodnej spolupráce.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA