Regióny chcú viac peňazí na vzdelávanie

Ak majú regióny a miestna samospráva implementovať európske ciele vo vzdelávaní, potrebujú viac financií, tvrdí Výbor regiónov.

Vzdelávanie je kľúčové pre posilnenie konkurencieschopnosti, no zabezpečuje aj socializáciu a integráciu. Výbor regiónov vo svojej pozícii k oznámeniu Komisie o Zlepšení kompetencií pre 21. storočie vyslovuje súhlas s cieľmi Komisie v oblasti vzdelávania. Súčasne však podčiarkuje, že regióny a miestne autority budú môcť implementovať európske a národné plány len ak budú mať dostatok financií.

Oznámenie obsahuje návrhy na zlepšenie gramotnosti, rozšírenie prístupu k predškolskému vzdelávaniu a posilnenie vzdelávania študentov. Podľa Výboru regiónov sú niektoré z navrhovaných stratégií – podpora gramotnosti v rodinách, zlepšenie infraštruktúry gramotnosti a pod. – relevantné pre typické úlohy regionálnych a miestnych úradov.

V tomto kontexte privítal a podporil program EÚ Comenius Regio, ktorého otvorenie oznámil komisár Ján Figeľ 3. novembra 2008. Comenius Regio má podporovať európsku školskú spoluprácu na regionálnej a miestnej úrovni.

Vďaka programu budú môcť regionálne siete vzdelávacích inštitúcií, administratíva, inštitúcií pre vzdelávanie učiteľov a pod. vytvárať medziregionálne partnerstvá. Prvé projekty sa majú podávať do 20. februára 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA