Regióny poznajú nový zoznam verejných prác

1. augusta 2007 vláda rokovala o návrhu verejných prác na roky 2008 až 2010 z dielne rezortu výstavby. Podľa niektorých názorov v ňom panuje určité zvýhodnenie niektorých z regiónov.

Pozadie: 

Rozvojový program priorít verejných na roky 2008-2010 (RPPVP) sa predkladal v prechodnom období (pred schválením Národného strategického referenčného rámca na roky 2007- 2013 a jeho operačných programov EK). Jeho znenie schválila vláda  v stredu 1. augusta. Oproti jeho predchádzajúcemu návrhu ešte z dielne Dzurindovej vlády sa priority zmenili.

Podkladom k zostaveniu aktuálneho návrhu RPPVP boli rezortné rozvojové programy a rozvojové programy samosprávnych krajov.

Otázky:

Podľa predloženého návrhu by sa mala v rokoch 2008-2010 ukončiť technická príprava 562 rozvojových verejných prác s predpokladanými nákladmi 406,7 mld. Sk, s realizáciou v rokoch 2008-2015. Vo finančnom vyjadrení predstavuje objem technickej prípravy rozvojových verejných prác nárast o 47 mld. Sk. Najvyššia časť investícií (164 mld. Sk) sa nasmeruje na Stredné Slovensko.

Zaradenie rozvojovej verejnej práce do návrhu RPPVP nezakladá nárok na získanie verejných investícií na jej uskutočnenie. Zabezpečenie financovania a zodpovednosť za vydávanie finančných prostriedkov štátu sú kompetenčne zverené správcom rozpočtových kapitol.

Práce sú zaradené do dvoch skupín:

 • Bez väzby na zdroje EÚ: stavby pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, štátnu správu, stavby ostatnej technickej infraštruktúry, justície, kultúry, ale aj vodohospodárske stavby, stavby pre ochranu životného prostredia a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sa budú financovať výlučne z domácich zdrojov. Technická príprava týchto stavieb pohltí 68,5 mld. Sk.
 • Na spolufinancovanie s fondmi EÚ: podľa operačných programov si technická príprava stavieb vyžiada náklady vo výške 338,2 mld. Sk.

Sumár za jednotlivé regióny (NUTS II):

 • Bratislavský kraj  42,3 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 18,0 mld. Sk,
 • Západné Slovensko 112,3 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 106,2 mld. Sk,  
 • Stredné Slovensko 164 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 153,4 mld. Sk,
 • Východné Slovensko 88,1 mld. Sk, na spolufinancovanie s EÚ 60,5 mld. Sk.

Významné investície v regiónoch:

Bratislavský kraj

 • Napojenie letiska M. R. Štefánika na železničné trate – 1,2 mld. Sk;
 • Bratislava Filiálka prepojenie koridorov – 13,5 mld. Sk;
 • Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu – 2,0 mld. Sk;
 • Detské kardiocentrum SR – 1,2 mld. Sk;
 • Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie – 1,0 mld. Sk;
 • Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie – 10,2 mld. Sk;
 • Severná tangenta Pražská – Jarošova, II. a III. etapa – 5,8 mld. Sk.

Trnavský kraj:

 • I/75 Galanta, obchvat 3. stavba – 1,4 mld. Sk;
 • Dobudovanie kanalizačného systému okres Trnava, Piešťany, Hlohovec – 2,6 mld. Sk;
 • Región Sereď – odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou – 1,0 mld. Sk;
 • Skupinový vodovod Gabčíkovo – prívod vody Gabčíkovo – Vlčany – 3,0 mld. Sk;
 • Región D. Streda – odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou – 1,9 mld. Sk;
 • Aquapolis Šintava – 1,1 mld. Sk;

Nitriansky kraj:

 • R1 Beladice – Tekovské Nemce – 5,4 mld. Sk;
 • R1 Selenec – Beladice – 6,1 mld. Sk;
 • R1 Nitra západ – Selenec – 6,3 mld. Sk;
 • Implementácia ERTMS na IV. koridore –   5,0 mld. Sk (pozn.: aj v BA a TT); 
 • Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou – 1,3 mld. Sk;
 • Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou – 1,1 mld. Sk;
 • Región Topoľčany – odvedenie a čistenie odpadovej vody – 1,0 mld. Sk;
 • Región Kolárovo – odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou – 1,4 mld. Sk;
 • Región Gbelce – odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou – 1,0 mld. Sk;

Trenčiansky kraj:

 • Modernizácia trate Nové Mesto n/Váhom – Zlatovce – 6,6 mld. Sk;
 • Modernizácia trate Trenčianska Teplá – Beluša – 7,0 mld. Sk;
 • Modernizácia trate Beluša – Púchov – 10,6 mld. Sk;
 • Modernizácia zabezpečovacieho zariadenia Nové Mesto n/Váhom – Žilina – 1,4 mld. Sk;
 • R2 Ruskovce -Pravotice – 2,3 mld. Sk;
 • Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu – 1,3 mld. Sk;
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Prievidza – 2,8 mld. Sk;
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 2,4 mld. Sk;
 • Intenzifikácia ČOV a sietí v trenčianskom regióne – 2,6 mld. Sk;
 • Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov – 1,1 mld. Sk.

Banskobystrický kraj:

 • R2 Žiar n/Hronom, obchvat – 3,2 mld. Sk;
 • R2 Pstruša – Kriváň – 4,0 mld. Sk;
 • R2 Zvolen východ – Pstruša – 3,2 mld. Sk;
 • I/66 Brezno – Polomka – 1,5 mld. Sk;
 • I/75 Lučenec – hranica SR/MR – 1,6 mld. Sk;
 • I/66 Slovenská Ľupča – Korytnica – 4,5 mld. Sk;  
 • Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad – 2,4 mld. Sk;
 • Vodné dielo Slatinka na Slatine – 3,0 mld. Sk;
 • Vodárenská nádrž Hronček na Kamenistom potoku – 4,6 mld. Sk;
 • Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – 2,5 mld. Sk;

Žilinský kraj:

 • Dl Višňové – Dubná Skala – 18,2 mld. Sk;
 • D1 Dubná Skala – Turany –  6,8 mld. Sk;
 • Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou –  4,8 mld. Sk;
 • Zriaďovacia stanica Žilina – Teplička – 4,4 mld. Sk;
 • D1 Lietavská Lúčka – Višňové – 7,0 mld. Sk;
 • Dl Hubová – Ivachnová – 15,3 mld. Sk;
 • Modernizácia trate Považská Teplá – Žilina zriaďovacia stanica – 7,0 mld. Sk;
 • Terminál intermodálnej prepravy Teplička n/Váhom – 1,2 mld. Sk;
 • D3 Svrčinovec – Skalité – 8,4 mld. Sk;
 • D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – 5,9 mld. Sk;
 • D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto – 10,0 mld. Sk;
 • D3 Žilina Strážov – Žilina, Brodno – 6,7 mld. Sk;
 • D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – 6,4 mld. Sk;
 • Privádzač Lietavská Lúčka – 2,2 mld. Sk;
 • I/18 Žilina -juhovýchod – 1,5 mld. Sk;
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne stredné Kysuce – 2,4 mld. Sk;
 • Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2. – 2,2 mld. Sk.

Košický kraj:

 • D1 Budimír – Bidovce – 6,5 mld. Sk;
 • Terminál intermodálnej prepravy Bočiar – 1,2 mld. Sk;
 • R4 Košice – Milhosť – 4,1 mld. Sk;
 • Južný Zemplín, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – 2,7 mld. Sk;
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva – 1,9 mld. Sk;
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregiónoch Hornád a Slanec – 3,1 mld. Sk;
 • Odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína, II. etapa – 2,1 mld. Sk;

Prešovský kraj:

 • D1 Studenec – Behárovce – 1,7 mld. Sk;
 • D1 Fričovce – Svinia – 7,6 mld. Sk;
 • D1 Jánovce – Jablonov – 11,4 mld. Sk;
 • D1 Jablonov – Studenec – 2,5 mld. Sk;
 • R4 Prešov, severný obchvat – 11,2 mld. Sk; I/68 Plavnica preložka cesty – 1,0 mld. Sk;
 • Vodná nádrž Tichý potok – 4,0 mld. Sk;
 • Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier – 2,9 mld. Sk;
 • Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia – 1,9 mld. Sk;
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – 1,8 mld. Sk;
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Ekotorysa – 1,9 mld. Sk.

Pozície:

Denník Pravda (2. august 2007) upozornil, že „Prievidza a Handlová sa môžu tešiť na viac investícií a projektov z eurofondov aj štátnej kasy na najbližšie roky. Je to vďaka ministrovi životného prostredia Jaroslavovi Izákovi, ktorý býva v tomto regióne a je jedným z troch ministrov Slovenskej národnej strany vo vláde. Minister totiž nezabudol kde žije a presadil tam do zoznamu verejných prác na roky 2008 až 2010 niektoré nové stavby. Do programu sa dostali novinky, ako je rekonštrukcia domu kultúry v Handlovej za 110 miliónov, oprava cesty cez centrum mesta či dom dôchodcov za 56 miliónov.”

 „Áno, bol som primátorom Handlovej. Ak môžem, pomôžem tomuto regiónu podporou projektov, ktoré majú zmysel. Nie je to na úkor iných,” povedal v stredu pre Pravdu minister životného prostredia Jaroslav Izák (SNS). Rovnako sa bude v Handlovej opravovať kúpalisko, do ktorého sa má investovať 192 miliónov. „Je zatvorené už 20 rokov, roky sa snažíme nájsť peniaze na jeho revitalizáciu,” doplnil Izák.

„Nevieme, čo minister výstavby vôbec zaradil do programu, nie je to s vyšším územným celkom konzultované,” potvrdil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček. „To je skutočne nepomer,” povedal Sedláček na margo údajov za jednotlivé regióny v prospech Žiliny.

Štátny tajomník Martin Glvač (SMER-SD) po rokovaní vlády na otázku nepomeru medzi regiónmi uviedol: „Regióny boli oslovené, čo poslali, to je v programe. Mnohé to ignorovali. A vychádzalo sa aj zo stavu pripravenosti stavieb v regiónoch.”

 „Nejde o lobing. Program sme zostavovali z podkladov 25 ministerstiev a vyšších územných celkov. V Žilinskom kraji sú najrozsiahlejšie diaľničné a železničné investície. Sú to drahé stavby, tak to možno skresľuje sumy,” uviedol Miroslav Bátovský, hovorca ministerstva výstavby. „Plán hovorí o snahách alebo predstavách a cieľoch rezortov. Nie je jasné, či sa skutočne začnú a plánovaným tempom budú financovať, to si musí vyriešiť každý z ministrov v štátnom rozpočte a v dohodách s ministerstvom financií na príslušný rok,” vysvetlil Bátovský.

Rezort dopravy priznáva, že najdrahšie stavby sú práve v Žiline a okolí. „Predkladali sme do programu stavby podľa rezortného rozvojového programu na ďalšie tri roky, schválené vedením vo februári tohto roka. Ide o modernizáciu medzinárodných dopravných koridorov, ktoré idú práve cez Trenčiansky a Žilinský kraj,” spresnil Marián Jánošík, hovorca MDPT SR. Ostatné kraje budú mať rozpracované dopravné stavby po roku 2010.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA