Road Show SARIA po slovenských krajoch

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu sa rozhodla navštíviť predstaviteľov jednotlivých samosprávnych krajov za účelom zlepšenia spolupráce v oblasti investícií.

V dňoch 8. – 15. februára Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje Road Show, v rámci ktorej postupne navštívi Košický, Prešovský, Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky, Nitransky, Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj.

Cieľom stretnutí s predsedami samosprávnych krajov a primátormi okresných miest bude prezentácia činnosti agentúry, nových investičných pravidiel a diskusia o možnostiach budúcej spolupráce na regionálnej úrovni. SARIO na stretnutiach reprezentuje generálny riaditeľ Milan Juráška, riaditeľ Sekcie priamych zahraničných investícií Martin Rybár a riaditeľka Sekcie zahraničných obchodu Slávka Mandzáková.

Nový generálny riaditeľ Milan Juráška prezentuje výraznú zmenu v komunikačnej stratégii agentúry, ktorá sa chce stať otvoreným úradom pre regionálnu a miestnu samosprávu. „Doterajšia komunikácia nebola dobrá a chceme to napraviť,” povedal generálny riaditeľ SARIO. „Agentúra chce mať priame zastúpenie v každom kraji, aby naši pracovníci mohli získať viac informácií od samosprávy, ale aj naše informácie sprostredkovali navonok.“ Výsledkom by mala byť napríklad databáza priemyselných parkov a voľných pozemkov pre investorov, ľudských zdrojov, vzdelanostného zázemia a všetkého, čo súvisí s prilákaním zahraničných investorov na východné Slovensko.

Predstavitelia SARIO chcú kompetentných informovať, kde môže a kde nemôže agentúra pomôcť, pretože v dôsledku chýbajúcej komunikácie sa na regiónoch stretávali s nepochopením a dezinformáciami.

„Od agentúry budeme čakať, že nás na základe záujmu investorov upozorní, na ktoré odbory sa máme sústreďovať, akých odborníkov pripravovať, pretože nechceme, aby nám vyštudovaní mladí ľudia odchádzali za prácou do zahraničia,“ zdôraznil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, keď Road Show zastavila v Košiciach. Výraznejšiu zmenu v možnostiach intenzívnejšie vstupovať do procesu získavania investorov vidí aj v plánovanom vytváraní implementačných agentúr priamo v krajoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA