SARIO, ZMOS a SOPK pripravujú Road Show po regiónoch

Na prelome mája a júna 2006 navštívia tri inštitúcie všetky krajské mestá Slovenska.

 

Krátka správa

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa po vnútornom ozdravení vracia do krajov Slovenska, aby spolu s partnermi zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), informovala o nových príležitostiach na spoluprácu.

V dňoch 29. mája až 7. júna 2006 navštívia zástupcovia troch inštitúcií všetky krajské mestá, kde sa budú konať prezentácie otvorené pre mestské a obecné samosprávy, rovnako pre všetkých podnikateľov aktívnych v danom regióne. Road Show začne v Prešove a v Košiciach, pokračovať bude Žilinou, Banskou Bystricou, Trenčínom, Nitrou, Trnavou a napokon Bratislavou.

„Na prvej Road Show vo februári sme sľúbili, že našu cestu zopakujeme hneď potom čo skonsolidujeme agentúru a pripravíme účinné nástroje ako pomôcť regiónom k dynamickému ekonomickému rastu cez prílev investícií, podporu exportných aktivít miestnych podnikateľov a efektívne čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu priemyselnej infraštruktúry. Teraz nastal čas splniť náš sľub, ktorý agentúra zvlášť zdôraznila na rokovaní Komory miest Rady ZMOS v Bratislave. Vďaka intenzívnej spolupráci našich partnerov zo ZMOS a SOPK sme pripravení všetkým cieľovým skupinám a záujemcom poskytnúť cenné informácie a pomocnú ruku,“ povedal Milan Juráška, generálny riaditeľ SARIO.

Okrem úvodných prezentácií ZMOS, SOPK a úvodného slova generálneho riaditeľa SARIO budú kľúčovými témami druhej Road Show regionálne aspekty činnosti SARIO, priemyselné nehnuteľnosti ako predpoklad prílevu zahraničných investícií, projekty podpory exportných aktivít slovenských podnikateľov a možnosti využitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci opatrení 1.2 a 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a služby.

Za agentúru SARIO na prezentáciách vystúpia generálny riaditeľ Milan Juráška, riaditeľ Sekcie priamych zahraničných investícií Martin Rybár, riaditeľka Sekcie zahraničného obchodu Slavomíra Mandzáková a riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ivan Ištvánffy. Okrem vedenia agentúry budú na každom stretnutí prítomní miestne príslušní regionálni zástupcovia SARIO. Na odborné otázky verejnosti budú okrem riaditeľov sekcií pripravení zodpovedať experti SARIO.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA