Séria konferencií MVRR venovaných eurofondom už v júni

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja organizuje od polovice júna sériu regionálnych konferencií venovaných výmene skúseností pri využívaní štrukturálnych fondov.

Krátka správa

Postupne sa uzatvárajú možnosti čerpania prostriedkov zo skráteného programové obdobia 2004 – 2006 (pravidlo n+2), v rámci ktorého SR získala historicky prvé finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Jedným z dôležitých programov týkajúci sa bezprostredne regiónov bol Operačný program Základná infraštruktúra. V tomto období sa získali prvé a dôležité skúseností na rôznych úrovniach – či pri riadení a administrovaní programov, ale aj pri realizácii a spolufinancovaní projektov.

Výmena týchto skúseností je preto hlavným mottom regionálnych konferencií, ktoré ministerstvo organizuje vo všetkých mimobratislavských regiónoch. Podľa avizovaného programu ministerstvo bude venovať tiež pozornosť podporným štruktúram regionálneho rozvoja, ktorými sú regionálne rozvojové agentúry sústredené do jeho integrovanej siete. V rámci pokračujúcej informačnej kampane chce ministerstvo časť diskusie v regiónoch venovať aj aktuálnemu návrhu Národného strategického referenčného rámca na súčasné programové obdobie 2007-2013 a Regionálnemu operačnému programu, ktoré čakajú na schválenie Bruselom.

Harmonogram jednotlivých regionálnych konferencií:

Dátum Začiatok
Mesto
Miesto
14.06.2007 8:30 h Prešov PKO – Čierny orol, Hlavná 50
14.06.2007 14:00 h Košice Veľká sála Historickej radnice, Hlavná ul.
18.06.2007 9:00 h Žilina Hotel Holiday Inn, Športová 2
19.06.2007 9:00 h Trenčín Kongresová sála Somer, Podsokolie 12
25.06.2007 9:00 h Banská Bystrica Kongresová sála KÚ, Nám. Ľ. Štúra 1
29.06.2007 9:00 h Nitra Zasadačka MsÚ Nitra, Štefánikova tr. 60

Záujemci sa môžu na uvedené konferencie prihlásiť prostredníctvom stránky www.strukturalnefondy.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA