Slovensko je relatívne úspešné v čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ

Slovenská republika je spomedzi desiatich krajín, ktoré ako posledné pristúpili do EÚ na štvrtom mieste v čerpaní prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, predbehli ju Slovinsko, Estónsko a Lotyšsko.

Minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky tvrdí, že v súčasnom skrátenom programovacom období rokov 2004 až 2006 by sa Slovensku mohlo podariť vyčerpať z fondov EÚ približne 95 % alokovaných finančných prostriedkov.

Pri čerpaní štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) je Slovensko na štvrtom mieste spomedzi desiatich krajín, ktoré ako posledné pristúpili do EÚ. Prvé miesto patrí Slovinsku, druhé Estónsku a tretie Lotyšsku.

“V rámci predvstupových fondov ako PHARE či SAPARD dosiahlo čerpanie SR v rokoch 1992 až 2003 vyše 90 % v každom roku. Tvrdenia, že nevieme čerpať predvstupové fondy sú bezpredmetné,” konštatoval Gyurovszky. To že čerpanie predstavovalo 90 % je pritom podľa ministra výsledkom aj toho, že v rámci verejného obstarávania sa znižuje cena.

Celkový objem financií, ktoré môže Slovensko čerpať v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v rokoch 2004 až 2006, je zhruba 60 mld. Sk, z toho na Kohézny fond pripadá približne 20 mld. Sk. K 3. februáru tohto roka požadovali slovenské subjekty v rámci štyroch operačných programov zo štrukturálnych fondov celkovo 166,9 mld. Sk. Hodnota 2 834 schválených žiadostí pritom bola v objeme 54,6 mld. Sk. Počet zazmluvnených projektov sa vyšplhal na 2 473 v celkovej čiastke 45,917 mld. Sk a hodnota 833 projektov v realizácii predstavovala 22,65 mld. Sk. Objem 1 873 zamietnutých žiadostí dosiahol vyše 50 mld. Sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA