Štartuje program EÚ “Central Europe”

Dnes oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Je nástupcom programov INTERREG IIIB.

Krátka správa

Vo Viedni dnes štartuje úvodnou konferenciou nový program územnej spolupráce EÚ „CENTRAL EUROPE“. Zíde sa tu viac ako 500 predstaviteľov krajín a regiónov strednej Európy, kde spoločne sformulujú vízie pre rozvoj zapojených regiónov do budúcnosti a budú diskutovať o spoločných inovatívnych projektových nápadoch.

Program je súčasťou tretieho cieľa novej kohéznej politiky (Európska územná spolupráca/ INTERREG IVB). Plánuje sa v ňom s rozpočtom 246 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tieto prostriedky sa použijú na financovanie projektov spolupráce v oblasti inovácií, zvýšenia konkurencieschopnosti, ochrany životného prostredia a dopravnej dostupnosti v regiónoch Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Ukrajiny.

V diskusných paneloch vystúpia okrem odborníkov zo zainteresovaných krajín aj viacerí niektorí vplyvní politickí predstavitelia, ako sú Erhard Busek, zvláštny koordinátor Paktu tability v Južnej a Východnej Európe a predseda Inštitútu Dunajského regiónu a Strednej Európy, či Jan Olbrycht (EPP-ED, PL), podpredseda Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu.

„Central Europe“  chce podporovať ´úspešné projekty zo všetkých sektorov, kde budú projektoví parnetri môcť získať až do výšky 85% oprávenných nákladov spolufinancovanie zo zdrojov EÚ.

Spolupracujúce územie programu predstavuje 8 členských štátov EÚ a západné ukrajinské pohraničie. (1,050,000 km2, 148 mil, obyvateľov).

Webstránka programu


Kontakty:

Spoločný technický sekretariát

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat
Museumsstrasse 3/A/III
A-1070 Wien / Viedeň
tel: +43 1 4000 76142, fax: +43 1 4000 9976141
e-mail:
info@central2013.eu, www.central2013.eu

Riadiaci orgán

CENTRAL EUROPE Programme
Managing Authority
Odbor pre EÚ stratégie a hospodársky rozvoj
Mesto Viedeň
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Wien / Viedeň

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA