MVRR: Infokampane pre nové eurofondy začínajú

Pre žiadateľov budú v prvom štvrťroku konferencie a semináre v regiónoch Slovenska, žiaci SŠ súťažia o pobyt v Bruseli.

Krátka správa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR plánuje v prvom štvrťroku 2007 organizovať konferencie a semináre v regiónoch Slovenska, na ktorých chce informovať o možnostiach a podmienkach získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013. Konferencie a semináre organizované súkromnými spoločnosťami nie sú akreditované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, a preto sa na nich zástupcovia ministerstva nebudú zúčastňovať.

Informácie o týchto podujatiach budú v dostatočnom časovom predstihu na stránke www.strukturalnefondy.sk a stránke nášho portálu.

V nedávnej RoadShow prešlo MVRR v januári 2007 regiónmi Slovenska a zameriavalo sa na starších študentov stredných škôl. Pre ich pedagógov organizovalo regionálne konferencie, ktorými chce zvýšiť informovanosť o štrukturálnych fondoch a Národnom strategickom referenčnom rámci 2007-2013 a spustiť národnú súťaž o najlepší projekt.

Ako tému MVRR volí „Vybudovanie infraštruktúry pre záujmovú činnosť a jej využívanie“. Do súťaže sa môžu zapojiť 5 členné tímy zložené zo študentov 3. a 4. ročníkov všetkých stredných škôl. V každom tíme bude jeden pedagóg, ktorý prevezme úlohu tím lídra. Uchádzačom začne odo dňa vyhlásenia súťaže plynúť 50 dňová lehota na podanie projektu. Víťazný súťažný tím získa 5 dňový pobyt v Bruseli.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA