Úvery na predfinancovanie projektov

Žiadatelia o podporu z eurofondov budú môcť svoj projekt predfinancovať z úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Banka podpísala s ministerstvom regionálneho rozvoja memorandum o spolupráci.

Na základe Memoranda o spolupráci, ktoré 26. augusta podpísalo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja so SZRB, pomôže banka žiadateľom o nenávratný finančný príspevok  preklenúť financovanie projektov od začiatku ich realizácie po refundácie.

Úver môžu získať podnikatelia (fyzické i právnické osoby) i mestá a obce, ktoré majú nárok na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie a iných grantov. Úver môžu získať aj dodávatelia, ktorí vyjdú víťazne z verejného obstarávania, financie však budú prísne účelovo viazané iba na projekty financované EÚ.

Podľa ministra Janušeka je financie možné čerpať prakticky okamžite. „Plním sľub, ktorý som dal primátorom miest a starostom obcí. Banka, s ktorou sme podpísali memorandum, je štátna a zaručila sa poskytnúť výhodné úvery bez toho, aby záujemcovia museli dávať záruky a meniť účty v bankách“, povedal minister.

Generálny riaditeľ banky Dušan Tomašec informoval, že výška úrokovej sadzby bude 4,8-5,3%, vrátane rizikovej prirážky. Od miest bude banka vyžadovať zmenku a súhlas zastupiteľstiev. Minimálna výška úveru je 100 000 korún.

Podrobnejšie informácie o preklenovacích úveroch SZRB na prípravu a realizáciu projektov z fondov a grantov sú na stránkach banky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA