Veľvyslanec Rakúska na návšteve u predsedu BSK Vladimíra Bajana

Motorom regionálneho rozvaja je vzájomná spolupráva a partnerstvo susedných regiónov . Zhodli sa na tom rakúsky veľvyslanec v SR Martin Bolldorf a predseda bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan sa 6. marca 2006 stretol s rakúskym veľvyslancom Martinom Bolldorfom a taktiež s obchodným radcom Veľvyslanectva Rakúska v Slovenskej republiky Konstantinom Bekosom. Nosnou témou vyše hodinového stretnutia bol ďalší rozvoj spolupráce oboch krajín na regionálnej úrovni, konkrétne medzi BSK a jeho partnermi Dolným Rakúskom, Burgenlandom a tiež Viedňou.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že vzájomná spolupráca ponúka veľa možností ďalšieho rozvoja regiónov a prinesie zaujímavý synergický efekt.

Ako vyplynulo z rozhovoru, tieto regióny spájajú spoločné záujmy a konkrétnymi projektmi môžu dosiahnuť tiež spoločné úspechy. Účastníci rozhovoru zdôraznili, že najviac priestoru sa naskytuje práve v oblasti dopravných a infraštruktúrnych prepojení, a potvrdili vôľu dosiahnuť tu v dohľadnom čase aj konkrétne výsledky.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA