MVRR: nové výzvy pre eurofondy reálne v máji-júni 2007

SR v príprave na eurofondy postupuje vraj podľa plánu, uvádza správa MVRR, ktorú 7. marca 2007 odobrila vláda Roberta Fica.

Krátka správa

Slovensko môže získať z eurofondov na nasledujúcich 7 rokov približne 400 miliárd korún, ktoré majú smerovať cez 11 predbežne navrhovaných operačných programov (OP). Priority a detaily obsahuje dokument Národný strategický referenčný rámec (NSRR) SR, ktorý pred Vianocami zaslala SR do Bruselu a o ktorom sa s EK oficiálne rokuje od konca februára 2007.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) v správe konštatuje, že v oblasti prípravy dokumentov na čerpanie eurofondov prebieha plnenie úloh v súlade s termínmi stanovenými vládouň. Správa ďalej pripomína, že pokiaľ ide o OP, tieto môže SR predložiť Komisii až po tom, čo 6 ministerstiev do nich zapracuje výsledky ex ante hodnotenia a strategického environmentálneho hodnotenia (SEA), s ktorými sa meškalo aj vzhľadom na prepracovávanie viacerých programov po zmenách, ktoré prijala nová vláda. To vysvetľuje, prečo vo februári 2007 podľa informácii EurActiv evidovala Komisia za SR len jeden z 11 operačných programov.

Komisia má podľa nariadení Únie lehotu 4 mesiacov, počas ktorých má schváliť programy, ktoré jej členská krajina predložila a musí vydať oficiálne rozhodnutie o zozname OP a finančných alokáciách, ktoré sú obsiahnuté v NSRR SR. Z pravidiel vyplýva aj konečný termín na schválenie dokumentov, a to do 6. júla 2007 za predpokladu, že EK nepožiada o úpravu dokumentu.

Podľa prijatej správy Komisia počíta s tým, že väčšina OP členských štátov Únie bude mať zelenú do mája 2007. Schválením OP sa otvorí možnosť vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov, čo je vlastne reálny začiatok čerpania prostriedkov z fondov EÚ. Ministerstvá ako riadiace orgány vypracujú harmonogram výziev v závislosti od špecifickosti jednotlivých opatrení. Prvé výzvy budú určené verejnému sektoru, pri súkromnom sektore je potrebné ešte vypracovať schémy štátnej pomoci. Ako avizuje správa, prvé výzvy pre verejný sektor budú reálne najskôr v máji alebo júni 2007. Dĺžka výzvy trvá zvyčajne 90 dní a prvé financie a schválené projekty budú stanovené pre konečných prijímateľov koncom roka 2007 s tým, že oprávnené výdavky na účely čerpania eurofondov sa považuje predloženie programových dokumentov, ktoré schválila vláda a orgány EK, teda pravdepodobne od mája/júna 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA