Výzva pre “tvorivé regióny a mestá”

Ešte do konca januára majú regióny a mestá možnosť zaregistrovať sa na prehliadku úspešných príkladov toho, ako tvorivosť pomohla posilniť miestny rozvoj.

Dvojdňové fórum organizované európskym Výborom regiónov a Európskou komisiou sa bude konať 20.-21. apríla 2009 v rámci Európskeho roku tvorivosti a inovácie 2009.

Fórum má byť platformou pre výmenu nápadov a fungujúcich postupov medzi regiónmi, mestami a expertmi, ktorí sa zaoberajú podporou tvorivých výrobných odvetví a inovatívnych prístupov v oblastiach:

  • umenie  kultúra
  • veda, výskum a inovácie
  • médiá, informačné a komunikačné technológie
  • mestský rozvoj a mestská tvorivosť
  • sociálne inovácie

Druhým cieľom je vybrať a ukázať 100 mladých tvorivých talentov z celej Európy, vybraných s pomocou členov Výboru regiónov. Môže ísť o umelcov, architektov, dizajnérov, filmárov, internetových expertov, či iných, ktorá prispeli k rozvoju miestnej ekonomiky, napríklad založením vlastnej, inovatívnej firmy.

Regióny, mestá i mladé talenty môžu podávať prihlášky do 31. januára 2009. Vyplnené formuláre, dostupné na stránke Výboru regiónov, je potrebné zaslať e-mailom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA