Z komunálnej politiky na post ministra výstavby a regionálneho rozvoja

Podľa koaličnej zmluvy medzi SMERom-SD, ĽS-HZDS a SNS post ministra výstavby a regionálneho rozvoja pripadol Slovenskej národnej strane. Slovenskí národniari navrhli na túto pozíciu Mariana Janušeka.

Marian Janusek, MVRR, regionalny rozvoj, regionaln
Marian Janusek, MVRR, regionalny rozvoj, regionalna politikla

 

Krátka správa

Marian Janušek, Ing., sa narodil 29. februára 1960 v Žiline. Je ženatý, má dve deti. V rodnom meste ukokončil štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov, keď získal absolutórium na fakulte Prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov v odbore stavba, údržba a rekonštrukcia tratí.  Po štúdiách pracoval v priemysle a stavebníctve. Od polovice 90. rokoch s krátkou prestávkou pôsobil v štátnej správe a samospráve. Na ministerstvo prichádza z komunálnej politiky, v  ktorej zastával funkciu poslanca MZ a neskôr i zástupcu primátora krajského mesta. Vo voľbách do NR SR kandidoval za SNS a ziskom 3 339 preferenčných hlasov sa umiestnil na 51. mieste.  Je v poradí tretím ministrom výstavby a regionálneho rozvoja v dejinách vlád SR.

Chce sa sústrediť na lepšie využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie. V SNS sa nazdávajú, že nebolo na dostatočnej úrovni. Cieľom SNS vo volebnom programe bola podpora výstavby nájomných bytov. Slovensko získalo časť balíka aj na rekonštrukciu panalákových sídlisk. V rámci agendy stavebníctva sa SNS chce podľa programu sústrediť na rodinu a podporiť pridelovanoie bytov pre mladé rodiny do jedného roka od narodenia dieťaťa mali vlastný byt. Odstupujúci minister, László Gyurovszky svojho nástupcu nepozná.

1985 – 1989         Považské chemické závody Žilina
1990 – 1994        Váhostav Žilina
1995 – 1999        Okresný úrad Žilina, zástupca prednostu
– pod jeho gesciu patrili odbory dopravy a cestného hospodárstva, životného prostredia, katastrálneho, pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva.
2001 – 2002        Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita, manažér
2002                      Mestský úrad v Žiline, zástupca predostu
2002 – 2006         Mestský úrad v Žiline, zástupca primátora mesta Žilina
– ako viceprimátor  bol zvolený okrem iného aj do funkcie podpredsedu slovenskej časti cezhraninčného zväzku Euroregiónu Beskydy – záujmového združenia Región Beskydy.

REKLAMA

REKLAMA