B. Ondruš získal antidiskriminačnú novinársku cenu

Európska komisia ocenila najlepšie články venujúce sa problematike diskriminácie a podpory spoločenskej diverzity. Na Slovensku získal cenu novinár Braňo Ondruš.

 

Krátka správa

Novinárska cena, vyhlásená Európskou komisiou v rámci kampane „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii.“ má oceňovať žurnalistické práce s najväčším prínosom k zvyšovaniu osvety v spoločnosti v otázkach výhod spoločenskej diverzity a k odbúravaniu diskriminácie v zamestnaní. Slovenským víťazom sa stal novinár Braňo Ondruš s článokom Diskriminácia zrelých nezamestnaných žien uverejneným v týždenníku Slovo. Popisuje v ňom ťažkosti nezamestnanej ženy v zrelom veku pri hľadaní si nového zamestnania a na nich ilustruje praktickú neaplikáciu antidiskriminačného zákona zakazujúceho diskrimináciu na trhu práce z dôvodu veku.

Z celkového počtu 35 slovenských súťažných príspevkov vybrala víťaza komisia zložená zo zástupcov novinárskej obce, mimovládnej sféry a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. . Podmienky súťaže spĺňalo spolu 380 prác z celkového počtu 500 zaslaných príspevkov. Víťazov národných kôl čaká 15. marca európske finále. V porote sa stretnú zástupcovia novinárov, mimovládnej sféry a Európskeho parlamentu.

Tohto roku bola novinkou súťaž fotografií, v ktorej vyberali národné poroty víťazov z výberu fotografií z niekoľkých krajín. Slovenskou víťazkou je Anna Bedynská z Poľska s fotografiou invalida na vozíku na jeho ceste do práce.

Novinárska cena bude udeľovaná aj za rok 2006. Je do nej možné prihlásiť články uverejnené v tlačových aj on-line médiách. Po prvýkrát je súťaž otvorená aj pre príspevky s tematikou diskriminácie a diverzity publikované v medzinárodných vestníkoch a vo firemnej tlači. Okrem toho ročník 2006 prináša aj novinku v podobe osobitnej ceny pre mladých žurnalistov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA