Červená karta nútenej prostitúcii

8. marca 2006 sa v Európskom parlamente pri príležitosti Medzinárodného dňa žien uskutočnil seminár o nútenej prostitúcii v rámci svetových športových podujatí. Parlament sa danou problematikou bude zaoberať aj počas nadchádzajúceho marcového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

 

Pozadie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť usporiadal seminár na tému nútenej prostitúcie v rámci svetových športových podujatí. O danej problematike sa hovorí najmä v súvislosti s prípravou nadchádzajúcich Majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia od 9. júna do 9. júla 2006 v Nemecku. Skúsenosti totiž ukázali, že počas každého väčšieho športového podujatia, pri ktorom sa schádza množstvo ľudí, prechodne dochádza k výraznému nárastu dopytu po sexuálnych službách. Podujatia ako olympijské hry, medzinárodné športové podujatia, výstavy a kongresy teda podnecujú zvýšenie dopytu po prostitúcii, pričom väčšina žien, ktoré sa stanú obeťami tejto organizovanej trestnej činnosti je často podvedených falošnými prísľubmi legitímnej práce a následne nútená pracovať ako prostitútky.

Otázky

Hlavnými rečníkmi na seminári boli podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre inštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu Margot Wallström, podpredseda EK a komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Franco Frattini, komisár pre zamestnanosť sociálne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla, komisár pre školstvo, vzdelávanie, kultúru a multilingvistiku Ján Figeľ, reprezentant stáleho zastúpenia Rakúska počas predsedníctva EÚ Walter Grahammer, podpredseda UEFA Per Ravn Omdal, poradkyňa pre zaobchádzanie s ľudskými bytosťami Barbara Limanowska, (UNOHCHR, Varšava, Poľsko) a ďalší.

Hlavným cieľom seminára bolo poukázať na problematiku nútenej prostitúcie, najmä počas veľkých športových či iných podujatí, a diskutovať a rokovať o stratégii a spôsobe, akým nútenú prostitúciu potlačiť a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi na sexuálne účely.

Pozície

Európska komisárka Margot Wallström vyjadrila hlboké znepokojenie a pobúrenie nad touto „modernou formou otroctva”, pri ktorej sú ženy predávané “lacnejšie než je cena lístku do futbalovej arény”.

Podpredseda Komisie Franco Frattini načrtol niekoľko opatrení na riešenie tohto problému, vrátane posilnenia ochrany vonkajších hraníc a zavedenie krátkodobých vízových povolení počas majstrovstiev sveta pre občanov z tých krajín, ktoré sú zdrojom obchodovania s ľuďmi. Hoci nepredložil konkrétny zoznam, spomenul „krajiny Južnej Ameriky, Subsaharskej Afriky, Ázie a Východnej Európy”. Taktiež navrhol preskúmať, ako rôzne zákony o prostitúcii vplývajú na rozsah obchodovania a pripomenul, že pri tejto problematike je nevyhnutné zamerať sa tak na dopyt, ako aj na ponuku.

Per Ravn Omdal, podpredseda riadiaceho orgánu európskeho futbalu UEFA zdôraznil, že „UEFA podporuje úsilie EÚ bojovať proti všetkým formám zneužívania a obchodovania s ľuďmi“. Spoločne s prezidentom FIFA Josephom Blatterom však poznamenal, že futbalové asociácie nemôžu kontrolovať to, čo sa deje mimo štadiónu.

Dagmar Plum za mimovládnu organizáciu Solidarita so ženami v úzkosti povedala, že v čase konania majstrovstiev sveta budú po dobu troch mesiacov financovať telefonickú linku pre obete nútenej prostitúcie v španielčine, portugalčine a vo východoeurópskych jazykoch. Brunhilde Raiser z Národnej rady ženských organizácii Nemecka poznamenala: „Záleží nám na každej žene. Toto je veľmi lukratívny obchod, ktorý musíme zastaviť. Vedeli ste, že obchodník s ľuďmi môže ročne na jednej žene zarobiť až 67 000 dolárov?“. Ako ďalej dodala, „na trestné stíhanie zodpovedných za tieto zločiny, na ochranu obetí a na vybudovanie režimu, ktorý umožní obetiam pobyt na danom území, potrebujeme spoločný postup v rámci celej Európy.“ Brunhilde Raiser označila nemeckú legislatívu týkajúcu sa prostitúcie za účinnú zbraň v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Švédska europoslankyňa Maria Carlshamre (ALDE) zastáva názor, že „nemôžeme robiť rozdiel medzi dobrovoľnou a nútenou prostitúciou“. Švédska legislatíva, (ktorá trestá tých, ktorí služby prostitúcie využívajú) je podľa nej účinná. Pripomenula tiež, že „problémy vznikajú v Nemecku, Rakúsku a Holandsku“, teda v tých krajinách EÚ, kde je prostitúcia legálna.

Nemecká poslankyňa z frakcie Zelených Hiltrud Breyer, ktorá iniciovala túto kampaň, naliehala v otázke nútenej prostitúcie počas majstrovstiev sveta na používanie pravidla „fair play” a vyzvala Komisiu, aby pripravila smernicu o násilí na ženách. „Táto iniciatíva nie je proti futbalu ako takému,“ zhrnula Christa Prets, rakúska sociálna demokratka a autorka správy EP o obchodovaní s ľuďmi, ktorú Parlament schválil v januári. „Je neuveriteľné, že sankcie za niektoré dopravné priestupky sú prísnejšie než trest za obchodovanie s ľuďmi,“ dodala.

Predseda Európskeho parlamentu Joseph Borrell pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vyhlásil, že hoci ženy za uplynulý rok dosiahli mnoho úspechov, napríklad v oblasti politiky, „je nevyhnutné, aby sme pozdvihli naše hlasy a urobili všetko pre to, aby sme ukončili násilie, diskrimináciu, nerovnosť a utrpenie žien.“

Predsedníčka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť Anna Záborská (EĽS-ED) na svojej tlačovej konferencii 3. marca 2006 v Bratislave uviedla: „Nútená prostitúcia je veľkou hrozbou ohrozujúcou ľudskú dôstojnosť najmä počas svetových športových podujatí, medzinárodných konferencií a iných významných akcií.“ „Charta základných práv Európskej únie vyslovene uvádza, že “ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná”. Ženy majú právo žiť dôstojne, bez strachu a násilia. Musíme urobiť všetko pre to, aby sa to stalo skutočnosťou,“ dodala europoslankyňa.

Nasledujúce kroky:

13.-16. marec 2006: Anna Záborská (EĽS-ED) predloží počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu Komisii v mene Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť interpeláciu s otázkami:

  • aké konkrétne iniciatívy chce EK spolu s členskými štátmi navrhnúť, aby sa proti nútenej prostitúcii zasiahlo?
  • či existujú nejaké stratégie pre prípad, že by sa obete obávali spolupracovať s orgánmi verejnej moci, vrátane poskytnutia lepšej právnej ochrany obetiam?
  • podporí Komisia ženské organizácie snažiace sa o boj proti spomínanému javu?  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA