Európske ženy sú vzdelanejšie, horšie platené a viac zaneprázdnené

Podľa štúdie, vydanej Eurostatom pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, trávia ženy v EÚ menej času zarábaním peňazí a viac domácimi prácami, a to napriek tomu, že majú v priemere vyššie vzdelanie, než muži.

 

Krátka správa

Ženy v niektorých členských krajinách EÚ trávia trikrát viac času upratovaním, varením a starostlivosťou o deti, než muži. Muži v mnohých krajinách v porovnaní s tým venujú dvakrát viac času zárobkovými činnosťami a štúdiom, než ženy. Rozdiely sú najmarkantnejšie v stredomorských krajinách ako Taliansko a Španielsko, no na príklade Nemecka je jasné, že aj krajiny, ktoré sa považujú za pokrokové v otázkach rodovej rovnosti, trpia štrukturálnymi deficitmi: nedostatočný počet zariadení predškolskej starostlivosti o deti je zodpovedný za najnižšiu úroveň profesionálnej aktivity žien v EÚ.

Štruktúra trávenia času mužov a žien vo veku od 20 do 74 rokov                                                                                            Zdroj: Eurostat

Dôvodom pre nižšie zastúpenie žien na pracovnom trhu nie je nedostatok vzdelania. Takmer vo všetkých členských krajinách EÚ má viac žien ako mužov ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, a ženy tvoria väčšinu študentov vysokých škôl. Vysokoškolské štúdium absolvuje takmer dvakrát viac žien ako mužov, hoci častejšie než technické odbory, ktoré skôr vedú k priamemu zamestnaniu, študujú humanitné smery a spoločenské vedy.

                 Zdroj: Eurostat

Švédsko, Francúzsko, Španielsko, Fínsko, Česká republika a Dánsko vzhľadom na nadchádzajúci jarný summit Európskej rady 23.-24. marca predložili Rakúskemu predsedníctvu nový Európsky pakt pre rodovú rovnosť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA