Kde bude Európsky rodový inštitút?

Plénum Európskeho parlamentu bude počas marcového zasadnutia rokovať o správe o návrhu na zriadenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť.

 

Krátka správa

O sídle Európskeho rodového inštitútu ešte nie je rozhodnuté, jedným z kandidátov je však aj Slovensko. Správu vypracovali spravodajkyne Lissy Gröner (SES) a Amalia Sartori (EĽS-ED) a europoslanci sa ňou budú zaoberať v prvom čítaní.

Nový európsky inštitút má podľa návrhu začať svoju činnosť „hneď, ako to bude možné“, pričom mnohí dúfajú, že sa tak stane už v roku 2007. Členské štáty EÚ sa zatiaľ ešte nedohodli na jeho umiestnení, záujem však prejavili viaceré nové členské krajiny – Slovensko, Slovinsko, Litva a Česko. Konečné rozhodnutie o sídle bude v rukách Rady.

Cieľom inštitútu má byť predovšetkým presadzovanie rodovej rovnosti v politikách EÚ, ako aj zber, poskytovanie a predovšetkým analýza relevantných informácií o tejto problematike. Financovaný má byť Európskou komisiou s navrhovaným rozpočtom 52,5 miliónov eur na roky 2007 – 2013.

V prípade správnej rady inštitútu, ktorej členov majú vymenovávať Európska komisia, Rada a Európsky parlament, požaduje návrh záruku, že zastúpenie oboch pohlaví v nej nebude nižšie ako 40%.

Európska komisia však priznala, že inštitút možno bude musieť začať svoje pôsobenie bez pevne stanoveného sídla. Eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla naznačil, že „Inštitút by mohol začať v Bruseli a neskôr byť presunutý,“ uviedol 3. marca 2006 pri predstavovaní nového akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť.

V roku 2004 sa očakávalo otvorenie inštitútu vo Viedni neďaleko Agentúry EÚ pre základné ľudské práva. Nové členské štáty vrátane Špidlovej rodnej Českej republiky však lobujú za umiestnenie úradu do niektorej z krajín EÚ-10. O prestíž hostiť sídlo bojujú najmä Bratislava, Praha a Vilnius. Ani v jednej z nových členských krajín EÚ totiž zatiaľ nesídli žiadna európska agentúra. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA