Komisia pasívna v otázke nútenej prostitúcie

Europoslanci skritizovali komisára pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť Franca Frattiniho a európske vlády za nedostatočné opatrenia na pomoc obetiam nútenej prostitúcie počas majstrovstiev sveta vo futbale v Nemecku, či iných veľkých športových podujatí vo svete.

 

Pozadie

Dopyt po sexuálnych službách sa dramaticky zvyšuje počas veľkých medzinárodných športových podujatí, výstav a veľkých kongresov.

Očakáva sa, že do Nemecka, kde je prostitúcia legálna, počas tohto leta kvôli Svetovému poháru vo futbale dorazí 40 000 – 45 000 mladých žien najmä z východnej Európy a severnej Afriky. Ženy sú často zlákané falošnými prísľubmi legitímnej práce ako čašníčky, tanečnice či pomocnice v domácnosti v bohatej krajine, no proti svojej vôli skončia ako sexuálne otrokyne.

Otázky

Europoslanci na kritiku využili čas na interpelácie a s Komisiou diskutovali o otázkach nútenej prostitúcie. Uviedli, že zriadenie núdzových telefonických liniek pomoci pre prostitútky v Nemecku nie je dostatočné, pretože iba celoeurópska telefónna linka s jediným číslom, dostupným na celom kontinente, by reálne pokryla potrebu. Vyzvali tiež EÚ, aby znížila dopyt po sexuálnych službách napríklad kriminalizáciou zákazníkov, podobne ako vo Švédsku.

Pozície

„Žiadni zákazníci – žiadny dopyt,“ a žiadna nútená prostitúcia, uviedla v súvislosti so švédskym systémom kriminalizácie zákazníkov, vyhľadávajúcich sexuálne služby, švédska poslankyňa Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). „Európska komisia nedodržala svoj sľub prijať preventívne opatrenia proti nútenej prostitúcii počas Svetového pohára,“ vyhlásila europoslankyňa.

„Nejde iba o Svetový pohár a Nemecko. Nútená prostitúcia je súčasťou všetkých väčších podujatí,“ povedala socialistická rakúska europoslankyňa Christa Prets a dodala, že dopyt po sexuálnych službách sa zvyšuje aj počas pravidelných plenárnych zasadnutí Parlamentu v Štrasburgu.

V rámci interpelácií predložila Komisii otázku aj slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS-ED). Chcela vedieť, aké kroky podnikla Komisia s cieľom riešiť tento naliehavý problém.

Ďalšia slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EĽS-ED) v rozprave pripomenula, že hoci v Nemecku je prostitúcia legalizovaná a regulovaná zákonom, skúsenosti ukazujú, že sa tam aj naďalej obchoduje s ľuďmi, ktorí sa stávajú obeťami nútenej prostitúcie. „Podľa odhadov expertov sa do dejísk majstrovstiev sveta vo futbale očakáva príchod 30 000 až 40 000 prostitútok a existujú oprávnené obavy, že medzi nimi budú početné obete tohto moderného otroctva“. Od prítomného komisára preto chcela počuť, či bolo zabezpečené, aby nemecké úrady voči obetiam nepostupovali ako voči ilegálnym imigrantom, ktorých vyhostia namiesto toho, aby sa im poskytla ochrana. Ich vyhostenie by podľa jej slov totiž zabránilo odhaliť obchodníkov s ľuďmi.

Eurokomisár pre oblasť spravodlivosti Franco Frattini v reakcii na otázky uviedol, že Európska komisia chce zriadiť celoeurópsku núdzovú telefónnu linku pre nedobrovoľné prostitútky, aká funguje napríklad pre zneužívané deti, no dodal, že to bude veľmi náročné, pretože to bude vyžadovať súhlas všetkých telekomunikačných spoločností v EÚ-25. Súhlasil aj s návrhom europoslancov, že budúci rok by mal byť vyhlásený „Európsky deň bez obchodu s ľuďmi“. Dodal, že v mnohých krajinách bola o danej problematike spustená informačná kampaň a nemecké úrady zároveň EK informovali o sprísnení svojich hraničných kontrol. Ako uviedol, na základe štúdií vypracovaných Europolom skutočne existuje priama spojitosť medzi futbalovým šampionátom a zvýšeným výskytom nútenej prostitúcie a Európska komisia o tejto problematike pripraví svoju správu.

Vyslovil sa aj za to, aby sa s obeťami obchodu s ľuďmi nezaobchádzalo ako s ilegálnymi imigrantmi.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA