Majú transsexuáli právo na dôchodok?

Najvyšší súd EÚ rozhodol, že britská legislatíva, ktorá definuje právo na dôchodok na základe príslušnosti k pohlaviu, je v rozpore so základnými ľudskými právami.

-->

 

Krátka správa

Európsky súdny dvor (ESD) v Luxemburgu 27. apríla rozhodol v prospech práva transsexuálnej ženy na jej dôchodok a proti tvrdeniu Veľkej Británie, že určovanie pravidiel v oblasti dôchodkovej politiky je v kompetencii členských štátov.

60-ročnej Sarah Margaret Richards, ktorá bola až do roku 2001 mužom, britské úrady odporučili čakať až do dosiahnutia 65 rokov veku – dôchodkového veku britských mužov, aby dostala svoj dôchodok. Ženy vo Veľkej Británii môžu poberať dôchodok po dovŕšení 60 rokov veku.

V súlade s vtedajšou britskou legislatívou (v roku 2002) bolo pre priznanie práv na dôchodok rozhodujúce pohlavie osoby, uvedené v jeho/jej rodnom liste, a údaje v rodnom liste bolo možné zmeniť iba v prípade administratívnej alebo faktickej chyby, nie pri zmene sexuálnej identity.

Minulý rok však v Británii vstúpil do platnosti nový Zákon o uznaní pohlavia, ktorý umožňuje uznanie rodných listov transsexuálov, no bez spätnej platnosti, čo spôsobilo neúspech žaloby pani Richards na britskom súde.

ESD vo svojom rozsudku spomenul, že právo nebyť diskriminovaný na základe príslušnosti k pohlaviu je jedným zo základným ľudských práv, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazali všetky členské štáty EÚ. „V prípade vydania certifikátu o uznaní pohlavia, za pohlavie osoby je pre všetky účely považované získané pohlavie.“

„Ak je získaným pohlavím mužské pohlavie, osoba sa aj v právnom zmysle stáva mužom, ak je to ženské pohlavie, osoba je právne ženou,“ uvádza sa v stanovisku ESD.

Prípad sa teraz vráti na rozhodnutie britským komisárom pre sociálne zabezpečenie. Rozsudok ESD odráža aktuálne žiadosti o rovnaké práva pre všetky osoby bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA