Parlament za väčšiu rodovú rovnosť

Spravodajkyňa výboru EP pre práva žien Amalia Sartoriová zverejnila svoju správu o trojročnej cestovnej mape Európskej komisie k rodovej rovnosti, ktorá Komisiu vyzýva k „praktickým krokom“ na nápravu 15%-ného deficitu, ktorý existuje medzi priemernými mzdami mužov a žien v EÚ.

Krátka správa:

Na stretnutí poslancov EP v Štrasburgu 12. marca 2007 Amalia Sartoriová zverejnila svoju správu, ktorá zvýrazňuje skutočnosť, že ženy stále zarábajú o 15% menej v celej EÚ, a to napriek zlepšeniam v sociálnej, politickej a hospodárskej pozície žien počas posledných 30 rokoch.

Sartoriová zdôraznila, že musia byť podniknuté niektoré praktické kroky, ak má mať „cestovná mapa“ Komisie nejaký efekt a kritizovala tiež návrh , pretože „neobsahuje ani jeden jediný legislatívny návrh“. Vyzvala tiež na predĺženie rodičovskej dovolenky, aby doma nemuseli v prípade, ak majú rodiny deti, ostávať s nimi len ženy.

Výskum ukázal, že vo vekovej skupine 20-49 rokov, padne miera zamestnanosti medzi ženami, ak majú dieťa, o 15% a zvýši sa o 6% u mužov. Správa zdôrazňuje, že spoločnosť ako celok, nie podniky, by mala niesť náklady materstva.

Správa povzbudzuje migráciu žien do európskych spoločností, pretože 54% všetkých imigrantov do EÚ predstavujú ženy. Výučba jazykov a poznatky o miestnych zákonoch sú tiež krokmi, ktoré by podľa správy mohli výrazne zlepšiť integráciu.

Obchod s ľuďmi, ktorého objem sa odhaduje na 100 000 ľudí v EÚ ročne (z toho 40% predstavujú deti), je podľa Sartoriovej „moderným otroctvom, ktoré postihuje viac ženy než mužov, ktoré sú často nalákané a predané kriminálnymi gangmi na prostitúciu“.

Poslanci EP z výboru pre práva žien vyzvali k silnejším krokom pre ochranu žien a detí a najmä k ochrane pred núteným manželstvom, „zločinmi z cti“ a vykorisťovaním.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA