Popieranie holokaustu má byť zločinom v celej EÚ

Dnes by mali členské krajiny EÚ podporiť návrh, na základe ktorého by sa popieranie holokaustu stalo zločinom v celej EÚ.

Krátka správa

Popieranie holokaustu je zločinom vo viacerých krajinách EÚ – napríklad v Nemecku, či Rakúsku, navrhovaná európska legislatíva by to rozšírila do celej Únie. Dnes o nej diskutujú ministri spravodlivosti členských krajín.

Na jej základe by totiž všetky členské krajiny museli trestať verejné nabádanie k „násiliu alebo nenávisti voči skupine ľudí, či členom takej skupiny, definovanej na základe rasy, farby (pleti) alebo náboženstva“.

Podľa európskych diplomatov bol jazyk legislatívy starostlivo vyberaný tak, aby sa týkal len popierania holokaustu počas 2. svetovej vojny a genocídy v Rwande v roku 1994. Súčasne nemá kriminalizovať divadelné hry či filmy o holokauste. Znamená to tiež, že na základe tejto legislatívy nebude možné trestať popieranie masového vyvražďovania Arménov v Turecku v roku 1915.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA