Úloha žien v ozbrojených konfliktoch

Európsky parlament schválil 1. júna správu o situácii žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri rekonštrukcii a upevňovaní demokratického procesu v povojnovom období.

 

Krátka správa

Správa socialistickej poslankyne Véronique De Keyser (EurActiv.sk, 4. máj 2006) rozoberá jednotlivé úlohy žien vo vojnovom prostredí a zaoberá sa ženami ako obeťami, ako nositeľkami mieru, aj ako samovražednými atentátničkami. Okrem toho volá po zahrnutí rodovej perspektívy do mierového výskumu, metodiky zvládania a prevencie konfliktov či mierových operácií.

V rámci rozpravy k tejto problematike vystúpila aj slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EĽS-ED). Drvivá väčšina žien v ozbrojených konfliktoch je podľa jej slov pasívne trpiacimi obeťami, pretože sú zraniteľnejšie, musia ochraňovať deti, a často sa stávajú obeťami násilia, aj keď situácia sa zároveň rýchlo mení. „Dnes sú ženy už aj príslušníčkami ozbrojených síl, sú zastúpené v mierových misiách, a objavujú sa aj na strane tých, ktorí páchajú násilie“.

Správa podľa Edit Bauer hľadá odpoveď na to, čo môžu ženy urobiť pre prevenciu konfliktov a znovunastolenie mieru, „hoci tento potenciál málokedy využívajú, a to aj napriek tomu, že pri riešení konfliktov môžu byť mimoriadne účinné“.

Text správy podľa europoslankyne upozorňuje na to, že masové znásilnenia sa stali vojnovým nástrojom, a preto je potrebné podporiť návrh, aby boli považované za vojnové zločiny a tak aj trestané. „Je možné, že v dôsledku toho by sa mohla potlačiť táto nesmierne nehumánna forma násilia, vážnosť ktorej sa dá porovnať iba s genocídou“, dodala.

Ako v svojom príspevku tiež poukázala, skúsenosti ukazujú, že aj po skončení vojenských konfliktov naďalej pretrváva vysoká miera násilia proti slabším, ženám, deťom a starším. Preto by podľa nej nemala byť podceňovaná snaha, „aby pri nastolení mieru, v diplomacii a vo vojenských mierových misiách boli ženy zastúpené vo väčšej miere, a aby obetiam mohla byť venovaná väčšia pozornosť a pomoc“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA