Webstránka podporujúca rovnosť pohlaví

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s Francúzskom a Nemeckom realizuje twiningový projekt, ktorého cieľom je podporiť efektívnejšie zohľadňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami vo verejnej správe na Slovensku. Jeho súčasťou je aj vytvorenie informačnej webstránky.

 

Krátka správa

Snaha o zabezpečenie rovnosti pohlaví má svoj presah na prakticky každú oblasť života. Jej dôležitou súčasťou je zohľadňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami vo verejnej správe. V kontexte projektu realizovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s Francúzskom a Nemeckom, bola 20. marca oficiálne spustená webstránka, ktorá má pomôcť presadzovať gender mainstreaming vo verejnej správe na Slovensku – www.gender.gov.sk.

Cieľom webstránky je stať sa zdrojom relevantných informácií (štatistiky, oficiálne dokumenty, správy, dobré skúsenosti, výzvy na predkladanie projektov, atď.), a súčasne miestom pre výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými aktérmi (štátni zamestnanci, MVO, experti, atď.). Takto nebude mať len informatívne poslanie, ale zároveň napomôže iniciatívam, ktoré budú podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi.

Jednoročný projekt, v rámci ktorého bola webstránka vytvorená, má tri hlavné časti:

  • posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti rovnosti žien a mužov,

  • organizáciu školení v oblasti gender mainstreaming,

  • komunikačné aktivity v kontexte rodových otázok na Slovensku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA