Ženy v ozbrojených konfliktoch

Belgická europoslankyňa Véronique De Keyser vypracovala správu o situácii žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri rekonštrukcii a demokratických procesoch v postkonfliktných krajinách.

 

Pozadie

Belgická socialistická europoslankyňa Véronique De Keyser, členka Výboru EP pre zahraničné záležitosti, vypracovala iniciatívnu správu o postavení žien v ozbrojených konfliktoch a ich úlohe pri rekonštrukcii a demokratickom procese v krajine po skončeni ozbrojeneho konfliktu. O správe sa rokovalo aj na verejnom vypočutí Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) v spolupráci s Výborom pre rozvoj a Komisiou bezpečnosti a obrany 20. februára 2006.

Otázky

Iniciatívna správa belgickej europoslankyne

  • zdôrazňuje, že vo vojnách medzi národmi či v civilných konfliktoch sú prvými obeťami vždy tí najslabší: ženy, deti a starí ľudia. Ženy a dievčatá sa stávajú obeťami kvôli svojim biologickým charakteristikám, no aj kvôli prístupu spoločnosti k ženám.
  • upozorňuje na význam prístupu k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti v konfliktných oblastiach a utečeneckých táboroch, pretože bez týchto služieb prudko stúpa úmrtnosť matiek a detí a dochádza k šíreniu sexuálne prenosných ochorení.
  • požaduje, aby ženy, ktoré sa počas konfliktov stali obeťami zlého zaobchádzania a násilia, mali možnosť podávať žaloby na medzinárodných súdoch za podmienok, ktoré nenarušia ich dôstojnosť a pod ochranou týchto súdov.
  • odsudzuje násilie páchané na ženách a za všetkých okolností, a vyzýva k nulovej tolerancii sexuálneho zneužívania detí a mladých žien v ozbrojených konfliktoch a utečeneckých táboroch.

V správe sa zdôrazňuje, že po skončení ozbrojených konfliktov by ženské mierové hnutia mali dostávať finančnú, pedagogickú a politickú podporu, aby pomohli vytvoreniu demokratickej spoločnosti, rešpektujúcej práva žien.

Pozície

Spravodajkyňa Socialistickej skupiny v EP (SES) Véronique de Keyser uvítala skutočnosť, že mierové misie OSN od roku 2000 zahŕňajú aj poradcov pre otázky rodovej rovnosti a že v roku 2003 bol takýto post vytvorený aj v rámci Oddelenia pre mierové operácie. Odporúča, aby Komisia, Rada a členské štáty do všetkých vzdelávacích a školiacich programov v konfliktmi a vojnami sužovaných krajinách a regiónoch, do ktorých je EÚ zapojená, zaradili vzdelávanie pre mier a rešpekt voči ženám, a tak šírili atmosféru mieru a povedomia o právach žien v tamojších spoločnostiach.

Predsedníčka parlamentného Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM) Anna Záborská (EĽS-ED) vo svojom vystúpení na verejnom vypočutí k tejto problematike uviedla, že „každá forma násilia má najväčší dopad na tých najslabších a najbezbrannejších. Vo väčšine prípadov sú to ženy, či už ako jednotlivci, alebo ako matky, ktoré ochraňujú rodiny a trpia spolu so svojimi deťmi.“ Najvypuklejšie sa to podľa nej prejavuje „pri vojnových konfliktoch, kde bojujúce strany často strácajú všetky zábrany.“

Mladé dievčatá, ženy, matky, manželky sú podľa Záborskej „najzraniteľnejším a často cielene vyhľadávaným subjektom násilia ozbrojených konfliktov, či už ako sexuálne otrokyne, ako „sexuálna odmena“ vojakov na dobitých územiach. Slúžia ako spôsob poníženia nepriateľskej strany alebo jediná ochrana detí a starších členov rodiny v zúriacich konfliktoch.“ Na pleciach žien podľa jej názoru často leží aj obnova zničenej krajiny.

„V nedávnej občianskej vojne v Sierra Leone bolo súčasťou odsúdeniahodného vštepovania ideológie niekedy aj násilné odvádzanie dievčat, no nie aby bojovali so zbraňou, ale aby slúžili ako obete sexuálneho násilia. Ak mladé dievčatá a ženy prežijú, takýto kontakt s hrozným zaobchádzaním zostanú poznačené na celý ďalší život. Často z nich zostanú traumatizované živé mŕtvoly. V súčasnosti sa odhaduje, že 300 tisíc mladistvých vo svete je násilne odvedených a stali sa z nich detskí vojaci. Je medzi nimi mnoho dievčat, ktoré slúžia ako sexuálni otroci a sú vystavené vysokému riziku nákazy AIDS,“ upozornila Záborská.

Spomenula však aj „vysoko pozitívnu úlohu žien pri vojnových konfliktoch”. „Svojím senzitívnejším videním sveta a jeho súvislostí, sú predurčené napomáhať pri urovnávaní konfliktov vo svete, pri riešení sporných otázok medzi nepriateľskými stranami konfliktov,“ dodala europoslankyňa. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA