Deti s biometrickými pasmi bez odtlačkov

Do leta budú biometrické pasy realitou v celej EÚ. Deťom do 12 rokov ale po novom nebudú odoberané odtlačky prstov. Zmenu nariadenia o biometrických cestovných dokladoch odsúhlasil včera Európsky parlament.

11. september 2001 priniesol nové nároky na ochranné prvky cestovných dokladov. Biometrické cestovné doklady sa na Slovensku vydávajú od 15. januára 2008. Ich súčasťou je zatiaľ len digitálna mapa tváre. Pre Slovákov boli biometrické pasy okrem splnenej povinnosti voči EÚ predovšetkým „vstupenkou do USA“, resp. podmienkou pre bezvízový styk.

Európsky parlament včera (14.1.) odsúhlasil zmenu, podľa ktorej sa deťom do 12 rokov nebudú snímať odtlačky prstov. V pilotnej fáze vydávania pasov s odtlačkami prstov sa zistilo, že odtlačky detí pred týmto vekom sa stále menia a teda nie sú spoľahlivým údajom na identifikáciu. Výnimku budú mať aj ľudia, ktorým z objektívnych dôvodov nemožno odobrať odtlačky. V takomto prípade sa cestovné doklady budú vydávať len s 12 mesačnou platnosťou.

Časy, kedy dieťa do 15 rokov mohlo cestovať, ak bolo zapísané v pase sprevádzajúceho rodiča, budú definitívne minulosťou. Pasy pre deti všetkých vekových kategórií majú slúžiť aj ako ochrana pred únosom. „Ochrana detí pred únosom a obchodovaním s nimi si vyžaduje nutnosť zavedenia pasov pre deti. Zásada „jedna osoba – jeden pas“ vyžaduje, aby každému dieťaťu, ktoré cestuje mimo schengenského priestoru, bol vydaný pas, vysvetľuje europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED). Zároveň vyjadril súhlas s oslobodením mladších detí od povinnosti dávať odtlačky prstov.

Niektoré krajiny berú odtlačky deťom starším ako šesť rokov, podľa nových pravidiel tak budú môcť robiť ešte štyri roky.

„Je potrebné venovať pozornosť vysokému stupňu dôvery pri procese získavania a využívania biometrických údajov. Podporujem stanovisko spravodajcu, že je nutné vykonať analýzu možných nedostatkov identifikačných systémov odtlačkov prstov v členských štátoch EÚ. Následne zvážiť zavedenie spoločného európskeho porovnávacieho systému”, povedal včera v diskusii v pléne Milan Gaľa.

Nie všetci vítajú zavádzanie biometrických dokladov. Niektoré skupiny na ochranu občianskych slobôd ako aj europoslanci zo skupiny Zelených a zo skupiny GUE/NGL to považujú za nepatričné uchovávanie osobných údajov o nevinných ľuďoch. Niektoré argumenty proti majú i technický charakter. Podľa nich sú biometrické pasy bezpečné len do takej miery, do akej boli bezpečné staré doklady. Vydávanie nových pasov v sebe nesie podľa nich riziko, že orgány sa budú príliš spoliehať na techniku a vytratí sa ľudský faktor.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA