Emisie: Poslanci sa stotožnili s názorom automobiliek

Výrobcovia aút by mali mať ďalšie tri roky na zníženie emisií CO2 na požadovanú hodnotu. Predpodkladá to správa, ktorú schválil Výbor EP pre priemysel a energetiku. Zelené skupiny protestujú, podľa Jána Hudackého je to ale pre Slovensko dobrá správa.

Text správy, ktorý prijal vplyvný parlamentný výbor pre priemysel a energetiku (ITRE) pomerom hlasov 35 k 21, podstatne mení pôvodný návrh Komsie. EK prepodkladala, že výrobcovia aút by mali úplne znížiť priemernú hodnotu emisí oxidu uličitého co2) z 160 g/km na 120 g/km do roku 2012.

Podľa schválenej správy by ale automobilky mali povinnosť zaistiť len to, že 60 % ich aút splní tento cieľ do roku 2012, 70 % do roku 2013, 80 % do roku 2014 a 100 % do roku 2015.

Podľa europoslanca a člena Výboru ITRE, Jána Hudackého (EPP-ED),výrobcovia automobilov sú ochotní pristúpiť na radikálne znižovanie emisií ale postupným spôsobom, keďže doba od vývoja do konečnej realizácie auta sa pohybuje okolo 7 rokov. “Preto rok 2015 je potrebným kompromisom, ktorý zaručí, že sa stanovený limit, teda 120 g/km bezpečne dosiahne”.

“Týmto spôsobom zároveň neoslabíme konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu a nebude to mať negatívne dopady na sociálne aspekty (zamestnanosť). Určite je to dobra správa pre Slovensko, ktoré je najväčším svetovým výrobcom osobných áut na obyvateľa”, zhodnotil pre EurActiv.sk Hudacký.

Výbor tiež odporúča, aby výrobcovia mohli počítať autá, ktoré vypúšťajú menej než 50 g/km alebo fungujú na alternatívny pohon za jeden a pol auta a teda by znižovali celkový priemer emisií. Autá s nulovými emisiami by sa mali počíatať ako tri autá až do roku 2015.

Pokuty za prekročenie limitov by mali byť stanované na 40 eur za prekročený gram CO2 – čo je menej než polovica z 95 eur, ktoré navrhovala Komisia.

Podľa Hudackého pokuty za prekračovanie limitov obyčajne nie sú najlepším prostriedkom na stimuláciu výrobcov áut pre ďalšie technologické a inovatívne opatrenia v prospech znižovania emisií. “Dokonca v prípade ich neprimeranej výšky, čo bol aj pôvodný návrh, môžu skôr prispievať k znižovaniu investícií do ďalšieho výskumu a vývoja.”

Zelené skupiny však obviňujú poslancov, že podľahli tlaku automobilového priemyslu a takto nastavené opatrenia ohrozia celkové klimatické ciele EÚ. Naopak, loby európskych automobilových výrobcov (ACEA) víta uvádzaciu fázu pri znižovaní emisií ako kľúčovú. Komisiou navrhované výšky penált ozančila za “ohrozujúce zamestanosť a hospodárstvo” a navyše by urobili autá cenovo nedostupnejšie.

Európska exekutíva priznala, že jej návrh klimatickej legislatívy bude znamenať priemerné zvýšenie ceny auta o 1 300 eur (takmer 40 tisíc korún). Zároveň ale  tvrdí, že to bude vyvážené úsporami na palive vo výške 2 700 eur (viac ako 80 tisí korún) počas celej doby žvotnosti auta.  

O legislatíve bude ešte hlasovať Výbor pre životné prostredie (9. septembra) ako aj celý Parlament. Ministri životného prostredia EÚ sa jej budú venovať v októbri.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA