EÚ si pripomína Deň pre odstránenie násilia na ženách

Násilie na ženách a dievčatách má rozmery pandémie, každá tretia žena bola niekedy zbitá, donútená k sexu alebo inak vystavená rodovému násliu počas svojho života. 25. november je Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách.

Ženám najčastešie ubližujú muži z ich bezprostredného okolia, ktorých obeť pozná. Menej často niekto cudzí. Štatistiky UNIFEM, agentúry OSN pre práva žien, sú alarmujúce. Celosvetovo sa obeťou náslia stane nie každá piata, ale každá tretia žena.

Vo výbore Európskeho parlamentu, ktorému predsedá slovenská europoslankyňa Anna Záborská z frakcie konzervatívnej EPP-ED, bola táto téma predmetom niekoľkých debát a hearingov. Záborská sa uplynulý týždeň zúčastnila na konferencii v katarskej Dohe s témou “Vplyv násilia voči ženám na rodinu” s príspevkom: “Legislatívne aktivity prijaté v Európe.”

Informovala účastníkov konferencie o komunitárnom programe DAPHNE 3, ktorý pokrýva obdobie 2007-2013 a na týchto sedem rokov má celkový rozpočet 116 miliónov eur. Novinkou programu je Informačný úrad určený pre mimovládne organizácie. Podľa Záborskej sa na následky násilia vynakladá nepomerne viac úsilia a finančných prostriedkov, ako na jeho prevenciu. Vyzvala Medzinárodný inštitút pre rodinu a rozvoj (Doha), aby usporiadal medzinárodnú a multidisciplinárnu konferencie na tému: “Ženy a muži ako spolupracovníci a partneri pri prevencii voči domácemu násiliu”.

Tento rok je v Bruseli súčasťou pripomínania si Medzinárodného dňa pre ostránenie násilia páchaného na ženách aj výstava víťazných prác detí, ktoré sa zapojili do súťaže v kreslení s témou rodovej rovnosti. Vyhlásená bola 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a zapojilo sa do nej takmer 30 000 detí vo veku od 8 do 10 rokov z celého sveta. Výtvory víťazov budú vystavené od 26. novembra do 18. decembra v EuropeAid Co-operation Office v Bruseli.

„Ochrana ženských práv a podpora žien ako rozhodovateliek sú fundamentálne princípy práce Európskej únie na celom svete. Kdekoľvek pracujeme berieme do úvahy ženské práva. Našim cieľom je, aby boli práva žien rešpektované a ochraňované na celom svete a zapojenie detí do tohto procesu je investovaním do budúcnosti“, uviedla pri tejto príležitosti eurokomisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner.

V septembri oslovila Benita Ferrero-Waldner 40 vplyvných žien z celého sveta, aby sa pripojili k jej iniciatíve a zaslali spoločne list generálnemu tajomníkovi OSN v ktoroh ho budú žiadať  o usporiadanie ministerskej konferencie o implementácii rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) číslo 1325. Konferencia by sa mala uskutočniť v roku 2010, čo bude 10 rokov od jej prijatia.

Rezolúcia BR č.1325 bola prvá rezolúcia, ktorá sa špecificky venovala dopadom vojny na ženy a príspevku žien k riešeniu konfliktov a k udržateľnému mieru. Rezolúcia číslo 1820, ktorá bola prijatá v júni 2008, je zase prvou rezolúciou, ktorá uznáva sexuálne náslie ako samostatnú bezpečnostnú otázku spojenú s  procesom uzmierenia a trvalým mierom. Komisia pracuje na tom, aby zahrnula implementáciu týchto rezolúcii do svojej vonkajšej činnosti (vzťahy s tretími krajinami) ale aj v operáciách v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, čo potvrdila aj konferencia Francúzskeho predsedníctva z 10. októbra 2008 venovaná bezpečnosti a ochrane žien v postkonfliktných situáciách.

S problémom násilia páchaného na ženách úzko súvisí boj proti obchodovaniu so ženami. EÚ prijala v tomto smere Akčný plán, ktorý by mal byť implementovaný vo všetkých členských krajinách. Rakúska socialistická europoslankyňa Christa Prets napríklad trvá na tom, že ženám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľudmi by malo byť poskytnuté právo na pobyt, bez ohľadu na to, či sú ochotné vypovedať alebo spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA