Europoslanci odporúčajú zregulovať rizikový kapitál

Zaisťovacie investičné fondy sa budú možno musieť podrobiť prísnejšej regulácii. Správa z dielne eurosocialistov vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny nárvh do konca roka.

“Aj Slovensko pocíti krízu na finančnom trhu aj keď zásah do našej ekonomiky nebude priamy, ako v krajinách západnej Európy,” hovorí slovenský europoslanec a člen výboru pre hospodárske a menové záležitosti Vladimír Maňka (PES). Podľa Maňku môžeme očakávať zvýšenie úverových nákladov, vplyv na zamestnanosť, stratu pracovných miest a v konečnom dôsledku kríza podľ ajeho slov ovplyvní kúpyschopnosť obyvateľov.

Hoci to neboli zaisťovacie investičné fondy (hedge funds), ktoré stáli na začiatku dnešnej krízy na finančných trhoch, podľa niektorých mohli prispieť k zhoršeniu situácie.

Skupina európskych socialistov v Európskom parlamente pripravila iniciatívnu správu, ktorú predložil prezident Strany európskych socialistov a bývalý dánsky premiér Poul Nyrup Rasmussen. (Sumár rozhovoru, ktorý v tejto súvislosti poskytol EurActiv.com nájdete na tejto linke).

O podobe textu, ktorý 10. septembra schváli výbor pre hospodárske a menové veci EP sa rokovalo do poslednej chvíle a podaných bolo viac ako 200 pozmeňovacích návrhov. Vo výbore nakoniec prešiel len s jedným hlasom proti a jeden člen sa hlasovania zdržal.

“Vo svete je veľa dobrodruhov, ktorí neúmerne riskujú, bez toho, aby ich riziko bolo kryté dostatočnými finančnými rezervami. Ak sa dôchodkový fond dostane do rúk takéhoto hedžového fondu, jedna celá generácia, ktorá si v ňom sporí na dôchodok, zostane zo dňa na deň chudobná”, povedal pre EurActiv.sk Vladimír Maňka.

Podstatov Rasmussenovho návrhu je, aby investori a všetci, ktorí svoje peniaze vkladajú do fondov, vedeli, aké veľké riziko znášajú, aké sú investičné stratégie subjektu a kto konkrétne za ním stojí. Spoločnosti by mali v prípade rizikového podnikania preukázať dostatočné kapitálové rezervy, ktoré budú odrážať riziko.

Problémom sú aj odmeny manažmentu. Ako vysvetľuje Maňka, často sú manažéri “nevhodne stimulovaní obrovskými sumami, ak sa im podarí jeden kapitálny kúsok, či obchod, na ktorom fond zarobí veľké sumy. Títo manažéri potom idú do obrovských rizík”. Správa preto navrhuje, aby bol balíček odmeňovania oddelený od krátkodobého zisku a spájal sa s dlhodobými výsledkami.

Eurokomisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy, ktorý zatiaľ nemal veľký záujem o reguláciu povedal europoslancom vo výbore, že “si so záujmom preštuduje text správy”. “Pozorne sledujeme diskusiu, ktorú vedie Parlament… Tam kde to bude možné, som pripravený včleniť niektoré z vašich odporúčaní do rozhodnutí Komisie”. Správa EP nie je pre Komisiu právne záväzná, má však politickú váhu.

Aj nemecký europoslanec Joachim Lauk, ktorý je tieňovým spravodjacom v EPP-ED súhlasí, že je potrebná väčšia regulácia. Ako dodal, dobrovoľné pravidlá správania nestačia.

Zástupcovia finančníkov sú v zásade s kompromisom, ktorý sa dosiahol spokojní a nemyslia, si, že by mohol zásadnejšie ovplyvniť spôsob a model, akým operujú na trhu. Obavy zostávajú pokiaľ ide o povinnosť odhaľovať obchodné stratégie. Finančníci tvrdia, že to pomôže len konkurencii.

Plénum Európskeho parlamentu sa bude správou zaoberať už 23. septembra.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA