Európsky parlament má vlastnú televíziu EuroparlTV

Včera spustila vysielanie EuroparlTV, ktorej ambíciou je zvrátiť nezáujem verejnosti o blížiace sa európske voľby a európsku politiku ako takú.

Poslaním internetovej televízie je priblížiť Parlament európskym občanom modernou a kreatívnou formou. Otcovia myšlienky dúfajú, že pomôže zvýšiť účasť voličov v júnových voľbách, najmä medzi mladými voličmi, ktorí sú najčastejšími používateľmi podobných internetových nástrojov.

Vysielanie včera slávnostne spustil predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering. Štart sledovali aj pozvaní hostia v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku, kde ich o projekte informoval riaditeľ kancelárie Róbert Hajšel.

Alejo Vidal-Quadras, podpredseda EP zodpodvedný za informácie a komunikáciu pre EurActiv povedal, že EuroparlTV “pomôže v boji proti všadeprítomnému rozčarovaniu, a to nie len medzi mladými a nie len v EÚ”.

“Európske inštitúcie sú príliš ďaleko od európskych občanov – ľudia si neuvedomujú ich prítomnosť”, povedal Vidal–Quadras a dodal, že dúfa, že živé programy a diskusie na EuroparlTV, vyplnia túto medzeru. “To je naše želanie, byť v domovoch ľudí v reálnom čase”.

Všetky programy na EuroparlTV budú preložené do viac než dvadsiatky jazykov, čo zo stránky podľa predstaviteľov Parlamentu urobí “svetový unikát”. Niektoré programy budú nadabované, iné titulkované tak, aby oslovili čo najviac obyvateľov Únie.

“Vysielanie na internete je nákladovo efektívnejšie”, hovorí Marie- Hélène Deschamps, francúzska europoslankyňa zo stredopravej skupiny EPP-ED. Vyslovila však určité pochybnosti o tom, či sa podarí vzbudiť záujem u indiferentného publika: “Nemôžete prinútiť somára, ktorý nie je smädný piť vodu”, povedala pre francúzsky EurActiv.

Projekt má ročný rozpočet 9 miliónov eur, väčšina z nich ide na podukciu programov a preklady. Preklady pohltila viac ako polovicu tohto rozpočtu, EuroparlTV zamestnáva 44 prekladateľov na plný úväzok, ktorí budú zabezpečovať, že televízia bude vysielať v 22 jazykoch. Euronews, na porovnanie, vysielajú v 8 jazykoch.

EuroparlTV je rozdelená na štyri kanály, orientované na rôzne skupiny divákov:

  • Váš PARLAMENT je zameraný na divákov so zvláštnym záujmom o politiku na európskej úrovni: informovaných občanov, priemyselné skupiny, sociálnych partnerov, lobistov, akademikov ako aj zamestnancov európskych inštitúcií.
  • Váš hlas je vysielanie pre širokú verejnosť.
  • Mladá Európa je určená deťom a študentom, ktorí sú častými užívateľmi internetu a sú budúcimi európskymi voličmi.
  • Parlament NAŽIVO ponúka nepretržité živé vysielanie z Parlamentu. Diváci tu môžu sledovať predovšetkým rozpravy z plenárnych zasadnutí, s odkazmi na audiovizuálny archív predošlých zasadnutí, a v nasledujúcich mesiacoch aj činnosť parlamentných výborov.

Parlamentnú televíziu možno sledovať za použitia prehliadačov Windows Media a Flash 9. Redakcia má povinnosť riadiť sa “Redakčnou chartou” a v “plne odzrkadľovať pluralitu názorov v Európskom parlamente, s ohľadom na rozloženie politických síl a v súlade s neutrálnou a nestrannou redakčnou politikou”. 

EuroparlTV nájdete na internetovej stránke www.europarltv.europa.eu

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA