Európsky parlament trápi jeho uhlíková stopa

Vedenie EP sa rozhodlo presadiť plán a zredukovanie svojej uhlíkovej stopy o 30 %. Ak by sa mu to podarilo, bolo by to o 10 % viac, ako cieľ EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov.

Európsky parlament si dal za cieľ prispievať k udržateľnému rozvoju nielen svojou legislatívnou činnosťou, ale aj vlastným pozitívnym príkladom. Táto inštitúcia je pod ostrou paľbou kritiky ekologických aktivistov práve za to, že každomesačné sťahovanie “potulného cirkusu” ako ho niektorí nazývajú, medzi Štrasburgom a Bruselom zaťažuje životné prostredie 20 000 tonami CO2 ročne.

Hoci sa sa zmena zmlúv v zmysle jedného sídla Parlamentu nechystá, inštitúcia sa ešte minulý rok rozhodla, že je potrebné znížiť uhlíkovú stopu vo všetkých troch jej sídlach. Vedenie Parlamentu si nechalo s týmto cieľom vypracovať štúdiu o tom, či je možné splniť cieľ 30 % zníženia uhlíkovej stopy do roku 2020.

Strategický plán s konkrétnymi opatreniami by mal byť predložený do začiatku budúceho roka, oznámil včera vo vyhlásení EP.

Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (PES) v rozprave o ropočte EÚ na rok 2009 hovoril o rezervách v oblasti politiky nehnuteľností a nevyužívaní štúdií o energetickej náročnosti budov EÚ. “Najnovšia štúdia o uhlíkovej stope EP hovorí o ekvivalente CO2 takmer 114 tisíc ton ročne”, uviedol Maňka.

Najväčšie zdroje znečistenia v Európskom parlamente podľa Vladimíra Maňku pochádzajú z vykurovania a elektrickej energie v samotných budovách a v doprave osôb medzi bydliskom a zamestnaním, ako aj medzi tromi hlavnými pracoviskami, tiež v spotrebe papiera, zásobovaní a upratovaní.

“Pred koncom roka očakávam od Generálneho tajomníka EP, že po analýzach predloží Akčný plán, aby sme podnikli čo najskôr kroky, ktoré povedú k úsporám financií a čistejšiemu životnému prostrediu”, vyhlásil.

Uhlíková stopa je pomerne novým ukazovateľom, ktorý hovorí o množstve vyprodukovaných skleníkových plynov spojených s konkrétnou činnosťou, človekom, inštitúciou.

Dva dni po tom, ako francúzsky parlament prijal zákon zameraný na radikálne zníženie emisií, ktorý prezident Nicolas Sarkozy nazval začiatkom “zelenej revolúcie”, ekologický magazín Terra Economica prinesol výpočet, že uhlíková stopa francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho je 1000 násobne väčšia ako uhlíková stopa priemerného Francúza. 

Vypočítať vlastnú uhlíkovú stopu si môžete napríklad na tejto stránke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA