Konzervatívci majú európsku doménu

Internetová stránka Skupiny Európskej ľudovej strany - Európskych demokratov v Európskom parlamente začala ako prvá z politických aktérov na európskej úrovni používať novú európsku doménu .eu.

 

Krátka správa

O zriadení top európskej internetovej domény .eu Európska únia rozhodla v roku 2002. V roku 2005 prebehla prvá z troch registračných fáz, tzv. slnečná fáza, počas ktorej si žiadosti o zaregistrovanie svojej stránky s koncovkou .eu mohli podávať európske inštitúcie a organizácie a držitelia európskych ochranných značiek.

7. apríla sa začala tretia, posledná fáza, počas ktorej je registrácia otvorená pre verejnosť.

Skupina EĽS-ED v EP sa vždy usilovala poskytovať médiám i verejnosti najaktuálnejšie informácie o svojich stanoviskách za použitia najmodernejších technických vymožeností a nástrojov.

Od 29. marca 2006 je možné nájsť všetky informácie o Skupine EĽS-ED v EP na nasledujúcich internetových adresách:

Najväčšia politická frakcia v Európskom parlamente bude na stránke tak ako doteraz informovať o svojom aktuálnom politickom pôsobení. Doménu .eu zatiaľ nemá ani jedna z európskych inštitúcií.

„Som nadšený, že Európska únia sa prostredníctvom vlastnej domény konečne pripojila k internetovej rodine. Je dôležité, aby naše hlavné inštitúcie a firmy používali doménu eu. Tento vývoj zvýši medzinárodnú viditeľnosť EÚ,“ uviedol podpredseda Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku Renato Brunetta (EĽS-ED).

Hovorca Skupiny EĽS-ED v EP v tomto výbore Paul Rübig uvítal skutočnosť, že Skupina EĽS-ED je medzi prvými, ktoré ponúknu užívateľom prístup na doménu .eu: „Je dôležité čo najrýchlejšie šíriť používanie tejto top domény, nielen z dôvodu zviditeľnenia Európskej únie na internete, ale aj kvôli zvýšeniu právnej bezpečnosti a zásadovosti v Únii pri používaní domény .eu. Som šťastný, že Skupina EĽS-ED je medzi prvými, ktorí využijú túto príležitosť,” dodal.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA