Maňka spravodajcom k rozpočtu inštitúcií

Slovenského europoslanca Vladimíra Maňku zvolil za spravodajcu Európskeho parlamentu pre rozpočet európskych inštitúcií na budúci rok.

„Veľmi si vážim dôveru, ktorú som dostal. Beriem to ako najvyššie ocenenie mojej doterajšej práce v Európskom parlamente“, komentoval rozhodnutie členov výboru pre rozpočet Vladimír Maňka (PES).

Maňkova správa bude pripomienkovaním rozpočtu ôsmych európskych inštitúcií: Európskeho parlamentu, Rady EÚ, Hospodárskeho a sociálneho výboru EÚ, Výboru regiónov, úradu ombudsmana, Dvora audítorov, Európskeho súdneho dvora a európskeho úradu na ochranu osobných údajov. Nebude sa zaoberať rozpočtom Európskej komisie, ktorá zodpovedá za plnenie rozpočtu EÚ.

Maňka má pri vypracovávaní správy podporu skupiny Európskych socialistov. „Som pripravený viesť vyjednávania spôsobom, ktorý zabezpečí riadny chod všetkých inštitúcii na jednej strane, a efektívne využitie peňazí daňových poplatníkov na strane druhej“, vyhlásil europoslanec. Maňka bol minulý rok tieňovým spravodjacom eurosocialistov pri príprave rozpočtu EÚ na rok 2008.

Pri tejto príležitosti v pléne EP vyhlásil, že pri rozpočte inštitúcií EÚ je potrebné posudzovať každú inštitúciu individuálne. “Ako dobrý príklad tvorby rozpočtu uvediem Dvor audítorov. Tento subjekt dosiahol v niektorých rozpočtových riadkoch úspory tým, že zostavoval svoj rozpočet na báze reálnych nákladov a nie pomocou indexov na báze inflácie”, povedal na margo.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA